Charlotte Colman ontvangt Rotary Science Award 2022

(10-05-2022) De serviceclub Rotary Gent heeft de Rotary Science Award 2022 toegekend aan professor Charlotte Colman voor haar onderzoek naar de rol van de maatschappij in het herstelproces van personen die drugs gebruikten.

Sinds 2019 reikt Rotary club Gent jaarlijks een prijs uit aan wetenschappelijk onderzoek dat een essentiële bijdrage levert aan duurzame oplossingen voor maatschappelijk kwetsbare groepen. De Rotary Science Award bedraagt 10.000 euro, een bedrag dat de onderzoeker mag gebruiken om het winnende project maatschappelijk te verankeren.

Van stigma naar herstel

Dit jaar koos de jury voor Charlotte Colman, professor Drugsbeleid en Criminologie. Uniek aan het onderzoek van Colman, die al enkele jaren lesgeeft in en onderzoek verricht naar drugsbeleid, is haar focus op de maatschappij. Traditioneel focussen onderzoekers op individuele en sociale factoren in het stopproces van drugsgebruik. Vandaag weten we echter dat er nog een derde, onderschatte factor is: hoe wij als samenleving omgaan met personen in herstel.

Colman: 'Natuurlijk is herstel van drugsgebruik een persoonlijk proces, maar het is een persoonlijk proces dat plaatsvindt in een maatschappelijke context en niet in een vacuüm. Zo ondervinden personen in herstel veel discriminatie in de samenleving. Veel mensen, van huisbazen tot werkgevers, denken nog altijd: eens een drugsgebruiker, altijd een drugsgebruiker. Ze bieden hen niet altijd toegang tot veilige huisvesting of een stabiele job. De samenleving kan het herstelproces dus bemoeilijken of net bevorderen door hen kansen te bieden.'

Gent als inclusieve herstelstad

Rotary Gent looft het werk van Prof. Charlotte Colman niet alleen omdat het de positie van personen in herstel wil versterken, maar ook omdat Colman erin geslaagd is om haar aanbevelingen ingang te doen vinden in de stad Gent.

In het Gentse drugsbeleidsplan staat: 'Het vierde thema, Gent als inclusieve stad voor personen in herstel, geeft een extra streefdoel weer, waarbij we als stad zoveel mogelijk herstelgerichte en krachtgerichte praktijken willen stimuleren en ondersteunen, alsook het stigma over drugverslaving in de brede samenleving wegwerken'.

In oktober 2022 organiseert Colman samen met de Stad Gent een kick-off waar ze hun plannen voor ‘Gent als inclusieve herstelstad’ uit de doeken zullen doen.

Prijzengeld

Colman: ‘Vast staat dat ik het geld goed zal aanwenden. Ik wil dit project wetenschappelijk en maatschappelijk versterken. Ik broed volop op ideeën. Dankzij dit prijzengeld kan ik die ideeën omzetten in concrete acties om herstel binnen steden zichtbaar te maken’.

Meer info