1899,7 euro ingezameld voor de warmste week

(17-12-2019) In het kader van de Warmste Week werd 1899,7 euro ingezameld voor het CRIG-fonds!

De Faculteit Recht en Criminologie zamelde 1899,7 euro in voor het Cancer Research Institute Ghent, kortweg CRIG.

Een warme dank je wel aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!