Wordt het nieuwe K3-lid een X? "Er zal op de identiteitskaart toch M of V staan."

(29-03-2021) Het is nog even wachten op een nieuwe wet over geslachtsregistratie. Moet het M of V zijn? Of mag daar X bij als 3de keuze. De 4-ledige keuze waarmee Studio 100 het intussen aanpakt kan wel eens de nieuwe norm worden.

In deze Week van de Transzichtbaarheid hangt op elke campus een Transvlag. Ook onze decaan hangt de vlag uit. De faculteit Recht en Criminologie speelt zelfs een voortrekkersrol en had als eerste een facultair transbeleid. Vanuit onze expertise en onderzoek is dat logisch.

Recht en gender zijn nauw verbonden

Er zijn heel wat juridische aspecten verbonden aan de genderthematiek” zegt onderzoeker Pieter Cannoot.  “En nee, het gaat niet alleen om mensenrechten en de kans om jezelf te zijn zoals je je voelt. Gender zit verweven in heel wat aspecten van het recht, denk maar aan de manier waarop je in het bevolkingsregister staat ”. Velen identificeren zich als ‘man’ of vrouw’. Maar heel wat mensen voelen zich niet goed bij die binaire indeling. Volgens onderzoek ziet 2% van de bevolking zichzelf als X. Bij de zoektocht naar een opvolger voor Klaasje van K3, noemt zelfs 13% zichzelf X.

In 2017 maakte een wet mogelijk dat je bij de burgerlijke stand vrij makkelijk de M kon switchen naar een V (of omgekeerd) op je identiteitskaart. “Het Grondwettelijk Hof heeft die wet deels vernietigd omdat er alleen de binaire keuze was en dat dus bepaalde mensen discrimineert”, zegt Cannoot.

Lost de X het op?

 “Als onderzoek raad ik alleszins af om van de binaire keuze (M/V) een drieledige (M/V/X) te maken als de geslachtskeuze op de identiteitskaart blijft staan. In Malta bestaat die mogelijkheid al en bijna niemand maakt daar gebruik van. Die zichtbare registratie als X kan stigmatiserend werken”, waarschuwt Cannoot.

4-ledige keuze van Studio 100

Op het inschrijfformulier van de zoektocht naar een nieuw K3-lid toonde Studio 100 zich misschien wel visionair over de toekomstige wetgeving. Naast M, V of X was er een 4de optie: ‘Dat zeg ik liever niet’.

Het onbekend laten van de genderidentiteit is een interessante piste” zegt Cannoot. “Sommige mensen voelen zelf niet zeker in welke categorie ze horen. Er zijn ook mensen die vinden dat een ander geen zaken heeft met hun genderidentiteit.

Binnen dit en 10 jaar is de nieuwe wetgeving mogelijk in heel Europa klaar. “Onderzoek uit 2019 toont dat er nu al 54% van de bevraagde Belgen geen probleem heeft met een categorie X op de identiteitskaart. Maar tot die wetgeving er is, zal op de identiteitskaart van Klaasjes opvolger toch een M of V staan.

 Onderzoek aan onze faculteit

In deze week van de Transzichtbaarheid geven we graag ook zichtbaarheid aan het gender-onderzoek van de faculteit Recht en Criminologie.  Hieronder zie je greep uit recent onderzoek over de rechtspositie van personen met trans-context.

Deze Week van de Transzichtbaarheid is een initiatief van de UGent. Trans personen worden nog vaak geconfronteerd met discriminatie en zelfs geweld. In deze week nodigt de UGent je uit om steun te betuigen aan alle trans- en genderfluïde studenten en medewerkers van onze universiteit. Een week aandacht dus om in feite te bekomen dat er daarna geen speciale weken meer nodig zijn. Dat laatste bereiken we op 2 manieren die perfect naast elkaar kunnen bestaan. Ten eerste als men beseft dat transpersonen in eerste instantie 'personen' zijn en niet 'die transgender'. En ook als diversiteit net wél zichtbaar is, en meer mensen positief omgaan met het feit dat we allemaal anders kunnen zijn.

Recente publicaties:

Lopend (doctoraats)onderzoek:

  • Mattias Decoster: ‘“Masculinity as property”: Towards a new legal theory on the relationship between gender-based forms of privilege and the law’ (joint PhD met UAntwerpen)
  • Liselot Casteleyn: ‘Challenging queer migration narratives. A case study of sexual orientation and gender identity (SOGI) rights in the Belgian asylum procedure’
  • Sarah Schoentjes: “Intersectionality in international human rights adjudication”

Dr. Pieter Cannoot schreef samen met prof. Gerd Verschelden, in samenwerking met collega’s van het Genderteam van het UZ Gent, een advies voor het kabinet Justitie over de hervorming van de geslachtsregistratie.

Enkele bijdragen in de media: