Niewe boeken

Sinds kort kan je de nieuwe aanwinsten van de bibliotheek (gedrukte boeken) bekijken in de Patersgang. Daar blijven ze een maand ter inzage. Nadien krijgen zij hun vaste plaats in onze collectie en kunnen zij (tijdens het weekend) ook uitgeleend worden.