Ebook platform Edward Elgar

Vanaf vandaag heeft u de mogelijkheid om het ebook platform van Edward Elgar uit te testen en dit tot en met 29 oktober. Wij hebben toegang tot de full text van 164 titles, gepubliceerd in 2011,2012, en 2013. Feedback over het gebruik en de inhoud van dit platform is steeds welkom bij lawlib@ugent.be.