Ontleningsfiches

Vanaf nu zijn er geen groene ontleningsfiches meer te vinden in de rekken.

Wil je weten of er een boek ontleend is, zoek het boek op via "search collection" in de catalogus.
Onder "location" van het desbetreffende boek staat de status (bv. currently on loan till 2015-09-29).