Zoekmachine Legal Intelligence

Public Intelligence voor de overheidsjurist, Tax Intelligence voor de fiscalist en Legal Intelligence voor de bedrijfsjurist/advocaat.
De drie platformen verschillen op het vlak van de openbare bronnen die doorzocht worden.

In aansluiting op een verzoek van de Universiteit van Maastricht zijn naast Legal Intelligence ook Public Intelligence en Tax Intelligence toegankelijk gemaakt voor alle Universiteiten. Iedere gebruiker kan vanaf nu zelf bepalen welk platform zijn of haar voorkeur heeft door in het drop down menu onder de gebruikersnaam de keuze te maken.
Hiermee is het mogelijk in te spelen op verschillende informatiebehoeftes.

Standaard blijft Legal Intelligence het getoonde platform.

 

In concreto worden volgende openbare bronnen doorzocht in de verschillende modules :

Tax intelligence :

Alle regelgeving (wetten, KB’s, AMvB’s, verdragen etc.) vanaf mei 2002 in geconsolideerde vorm

Alle kamerstukken en handelingen vanaf 1814 en alle Staatsbladen vanaf 1995

Alle rechtspraak van het Hof van Justitie EU, alle EU-regelgeving en veel andere EU-informatie

History of Tax Treaties, OESO enz.

 

Public Intelligence  :

Alle lokale regelingen (gemeentelijk, provinciaal, samenwerkingsverbanden)

Alle regelgeving (wetten, KB’s, AMvB’s, verdragen etc.) vanaf mei 2002 in geconsolideerde vorm

Alle kamerstukken en handelingen vanaf 1814 en alle Staatsbladen vanaf 1995

Alle rechtspraak van het Hof van Justitie EU, alle EU-regelgeving en veel andere EU-informatie

De documenten van de belangrijkste Nederlandse toezichthouders (NMa, OPTA, AFM, DNB enz.)

 

Legal Intelligence

Alle regelgeving (wetten, KB’s, AMvB’s, verdragen etc.) vanaf mei 2002 in geconsolideerde vorm

Alle kamerstukken en handelingen vanaf 1814 en alle Staatsbladen vanaf 1995

Alle rechtspraak van het Hof van Justitie EU, alle EU-regelgeving en veel andere EU-informatie

De documenten van de belangrijkste Nederlandse toezichthouders (NMa, OPTA, AFM, DNB enz.)