Nieuwe databank Unalex

Unalex is een gezamenlijk project van 6 Europese rechtsfaculteiten, gesponsord door de Europese Commissie. Het doel van dit project is om een meertalige juridische databank te ontwikkelen voor de EU en daarbuiten. De databank bevat informatie over internationaal recht en rechtsgebieden met een internationale dimensie. De nadruk ligt hoofdzakelijk op het internationaal privaatrecht. Het platform bevat onder meer een uitgebreide collectie beslissingen van de rechterlijke instanties van de EU-lidstaten en het Europees Hof van Justitie (EHJ). De besluiten worden samengevat en vertaald in verschillende talen om zo de gebruikers in staat te stellen makkelijk toegang te hebben tot deze materie. Tot juli 2017 hebben wij (gratis) toegang tot deze databank. Nadien wordt dit een betalend abonnement , dus feedback is zeker welkom bij lawlib@ugent.be.