Collectie

Tijdschriften

Abonnementen inzake gedrukte tijdschriften

Gezien de bibliotheek Europees recht nog niet werd geïntegreerd in de faculteitsbibliotheek, vindt u de meeste tijdschriften inzake Europees recht terug in de afzonderlijke leeszaal.

Alle tijdschriften die betrekking hebben op strafrecht en criminologie - staan met de boeken inzake deze materie - opgesteld in de zaal Patersgang.

Alle andere door de Faculteit Rechten aangekochte tijdschriften staan - ongeacht hun inhoud - opgesteld in de tijdschriftenleeszalen van de faculteitsbibliotheek : de tijdschriftenzaal en de koepelzaal.

De tijdschriften uitgegeven in België, staan alfabetisch geordend op volledige titel in de tijdschriftenzaal. Ook de recentste nummers vindt u in deze zaal terug (in de witte kasten).

De tijdschriften uitgegeven in het buitenland, staan alfabetisch geordend op volledige titel in de tussenzaal en in de koepelzaal. De recente nummers der buitenlandse tijdschriften staan eveneens opgesteld in deze zaal (zie de lage witte kasten bij de balie).

Alle tijdschriften kan u opzoeken in de catalogus. Hierin vindt u terug in welke leeszaal het tijdschrift staat opgesteld alsook welke de beschikbare jaren zijn :

  • Tijdschriften met vermelding RBIB.TIJD BE staan opgesteld in de facultaire rechtsbibliotheek, in de tijdschriftenzaal
  • Tijdschriften met vermelding RBIB.TIJD gevolgd door een landencode anders dan BE, staan in de facultaire rechtsbibliotheek (in de tussenzaal of koepelzaal)
  • De notatie RBIB.TIJD.CRIM betekent dat u het door u gezochte tijdschrift kan terugvinden in de zaal patersgang.

Let wel : via catalogi is niet te vinden welke artikelen er in tijdschriften verschijnen. In de catalogus is alleen te zien, of de bibliotheek een abonnement op het betreffende tijdschrift heeft.

Abonnementen inzake elektronische tijdschriften

Alle elektronische tijdschriften zijn opgenomen in de catalogus, met een link naar de full tekst.

Alle tijdschriften full tekst beschikbaar via databanken (BJU, Dalloz) etc zijn eveneens opgenomen in de catalogus, met een link naar de betrokken databank.

Afkortingenlijst

Juridische verwijzingen en afkortingen

Afkortingen van Belgische tijdschriften via Rechtsaf

Afkortingen verzameld door de rechtsbibliotheek Ugent (under construction)