Collectie

Wetgevingsdocumentatie

De dienst wetgevingsdocumentatie - waar sedert 1968 genummerde dossiers bijgehouden werden waarin verschillende documenten werden gegroepeerd (tekst van wetten en decreten - voorbereidende werkzaamheden - uitvoeringsbesluiten - eventueel : fotokopies uit vragen en antwoorden alsook berichten en attesten Grondwettelijk Hof) - is sedert april 2011 gesloten.

Alle in de dossiers opgenomen informatie vindt u terug via wetgeving bij juridische links.

De dossiers blijven consulteerbaar doch enkel na afspraak. Gelieve hiervoor een mail naar lawdoc@ugent.be te sturen naar of te bellen naar 09/264.67.89 (Kristof De Bruyne).