Boeken

Classificatiesysteem boeken

De volledige collectie van de faculteitsbibliotheek is ontsloten in de catalogus. Het grootste deel van de boeken staat opgesteld in de faculteitsbibliotheek. De algemene aanduiding in de catalogus voor deze boeken is RBIB.

Boeken i.v.m. Europees recht (R17), gepubliceerd na 2004, staan opgesteld in de faculteitsbibliotheek. Boeken inzake Europees recht, gepubliceerd voor 2004, vindt u terug in een aparte leeszaal op het gelijkvloers. Boeken voor 2004 krijgen een K-melding voor archief. Aanvragen kan via de request button.

Binnen de faculteitsbibliotheek (RBIB) vindt u de boeken in open kast terug in verschillende leeszalen, waar ze staan opgesteld per vakgebied.

De vakgebieden zijn: arbitrage en bemiddeling (A&B), burgerlijk recht (BUR), criminologie (CRIM), Europees recht (EUR), financieel recht (FIN), Fiscaal recht (FIS), handelsrecht (HAN), human rights (HUM), internationaal privaat recht (IPR), law & economics (L&E) gerangschikt alfabetisch per auteur, medisch recht (MED), migratierecht (MIGR), milieurecht (MIL), niet-Westers-recht (NWR), notarieel recht (NOT), ondernemingsrecht (OND), publiekrecht (PUB), procesrecht (PRO), recht in het algemeen (ALG), rechtsgeschiedenis (RGE), rechtsvergelijking (RVG), Romeins recht (ROM), sociaal recht (SOC), strafrecht (STR), verzekeringsrecht (VER), technologie en privacy (T/P), methodologie (MET) en specifieke lerarenopleiding (SLO).

  Binnen elk vakgebied vindt u verschillende onderwerpsrubrieken terug die worden aangeduid door een bepaalde cijfercode.

  Binnen elke onderwerp worden de boeken geografisch geplaatst.

  Binnen elke eindrubriek worden de werken chronologisch geplaatst, in volgorde van hun aankoop. De meest recente werken betreffende een bepaald onderwerp staan dus achteraan in de rubriek.

  Op deze manier krijgt elk boek dus een unieke code, het plaatsnummer.
  Bijvoorbeeld : RBIB.BUR 133 BE 55

  • RBIB : opgesteld in de faculteitsbibliotheek
  • BUR : afdeling burgerlijk recht
  • 133 : betreffende het onderwerp "samenwonen"
  • BE : Belgisch recht
  • 55 : nummer van het boek

  Opmerkingen i.v.m. afwijkende notaties

   

  Indien u een notatie terugvindt waarbij RBIB onmiddellijk gevolgd wordt de letter K of een notatie RBIB.ARCHIEFXXX, betekent dit dat het gaat om een oud werk dat staat opgesteld in het archief. Aanvragen voor werken uit het archief dienen te gebeuren door  in de catalogus de’request’ knop aan te klikken en uw gegevens in te vullen. Zodra het boek ter beschikking ligt in de tijdschriftenleeszaal zal u een mail ontvangen.

  Indien u in het plaatsnummer achteraan (balie) ziet staan, betekent dit dat het gaat om een boek opgesteld in de gesloten kast. Mits afgifte van uw studentenkaart kan u dit werk opvragen bij de respectievelijke informatiebalie in de leeszaal Universiteitstraat of Koepelzaal om te consulteren. Deze boeken kunnen niet onleend worden.