Collectie

Classificatiesysteem boeken

De volledige collectie van de Faculteit Rechten is ontsloten in de catalogus. Het grootste deel van de boeken staat opgesteld in de faculteitsbibliotheek. De algemene aanduiding in de catalogus voor deze boeken is RBIB.

Boeken inzake Europees recht (R17) staan NIET opgesteld in de faculteitsbibliotheek, maar in een  afzonderlijk gelegen leeszaal. Deze vindt u in de catalogus terug met plaatsnummer R17 ipv RBIB.

Binnen de faculteitsbibliotheek (RBIB) vindt u de boeken in open kast terug in verschillende leeszalen (zie plan), waar ze staan opgesteld per vakgebied.

De vakgebieden zijn : arbritrage en bemiddeling (A&B), burgerlijk recht (BUR), criminologie (CRIM), financieel recht (FIN), Fiscaal recht (FIS), handelsrecht (HAN), human rights (HUM), internationaal privaat recht (IPR), law & economics (L&E), medisch recht (MED), migratierecht (MIGR), milieurecht (MIL), niet-Westers-recht (NWR), notarieel recht (NOT), ondernemingsrecht (OND), publiekrecht (PUB), procesrecht (PRO), recht in het algemeen (ALG), rechtsgeschiedenis (RGE), rechtsvergelijking (RVG), Romeins recht (ROM), sociaal recht (SOC), strafrecht (STR), verzekeringsrecht (VER).

  Binnen elk vakgebied vindt u verschillende onderwerpsrubrieken terug die worden aangeduid door een bepaalde cijfercode.

  Binnen elke onderwerp worden de boeken geografisch geplaatst.

  Binnen elke eindrubriek worden de werken chronologisch geplaatst, in volgorde van hun aankoop. De meest recente werken betreffende een bepaald onderwerp staan dus achteraan in de rubriek.

  Op deze manier krijgt elk boek dus een unieke code, het plaatsnummer.
  Bijvoorbeeld : RBIB.BUR 133 BE 55
  - RBIB : opgesteld in de faculteitsbibliotheek
  - BUR : afdeling burgerlijk recht
  - 133 : betreffende het onderwerp "samenwonen"
  - BE : Belgisch recht
  - 55 : nummer van het boek

  Klik hier voor de volledige classificatielijst.

  Opmerkingen i.v.m. afwijkende notaties :

  Indien u in de catalogus een boek terugvindt met als notatie RBIB, gevolgd door “NIEUW”, gaat het om een een recent werk dat u terugvindt in de Patersgang bij de aanwinsten.
  Indien u een notatie terugvindt waarbij RBIB onmiddellijk gevolgd wordt de letter K, betekent dit dat het gaat om een oud werk dat staat opgesteld in het archief. Aanvragen voor werken uit het archief dienen te gebeuren door  in de catalogus de’request’ knop aan te klikken en uw gegevens in te vullen. Zodra het boek ter beschikking ligt in de tijdschriftenleeszaal zal u een mail ontvangen.
  Indien u in het plaatsnummer achteraan (balie) ziet staan, betekent dit dat het gaat om een boek opgesteld in de gesloten kast. Mits afgifte van uw studentenkaart kan u dit werk opvragen bij de respectievelijke informatiebalie in de leeszaal Universiteitstraat of Koepelzaal om te consulteren. Deze boeken kunnen niet onleend worden.