België

Belgielex

kruispuntbank van de Belgische wetgeving. Deze portaalsite is het resultaat van een samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal federale, gemeenschaps- en gewestinstellingen.

Belgisch Staatsblad (vanaf 1969)

Brussels Parlement

De Belgische grondwet

DMR databanken milieurecht

Databank van het Centrum voor milieurecht van de UGent met als doel het vereenvoudigen en systematiseren van het juridisch opzoekingswerk op het vlak van de relevante milieurechtsleer. Deze databank is bijgewerkt tot 9/06/2016.

Beschikbaar on campus + off campus

Elementaire rechtspraak

In deze databank vind je een op de praktijk afgestemde selectie van recente rechtspraak.

Gallilex

le droit et la réglementation de la Communauté française

Grondwettelijk Hof

Hof van Cassatie

Hoge Raad voor Justitie

Jura

Belgische juridische databank van Kluwer. Bevat de volledige teksten van alle geldende wetgeving met annotaties, de meeste juridische tijdschriften en de belangrijkste losbladigen en jaarboeken van Kluwer. Daarnaast is er een vrij volledige verzameling referenties naar alle rechtspraak en rechtsleer die verschenen is bij de Belgische juridische uitgevers en een Legal web search die alle openbare juridische bronnen doorzoekt.

Enkel beschikbaar on campus

Juridat

Portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

Beschikbaar on campus + off campus

Jurisquare

Jurisquare bevat de belangrijkste Belgische juridische tijdschriften alsook een selectie boeken. Boeken kan je helaas niet afdrukken of downloaden.

On campus : toegang tot alle publicaties, Off campus : toegang alle publicaties (behalve de publicaties van Kluwer en Larcier)

Justel

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie

Alle Vlaamse leefmilieu-, natuur- en energiewetgeving op één plaats.

Beschikbaar on campus + off campus

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

Raad Van State

Reflex

Senaat

Senlex

Senlex bevat officiële informatie over de Belgische institutionele regelgeving.

Deze databank bundelt voor ieder artikel van de institutionele regelgeving alle officiële informatie: de wettekst zelf, de wetshistoriek, de parlementaire voorbereiding, de arresten van het Grondwettelijk Hof en de adviezen van de Raad van State.

Strada Lex

Belgische juridische databank met oa de codes Larcier wetboeken, full text van rechtspraak en rechtsleer uit Larcier tijdschriften, full text van Répertoire Notarial,.... Bevat ook een officiële bronnen search.

Tijdschrift voor Privaatrecht

Online archief in full text inzake jaargangen 1964-1998. Vanaf 1999 zijn de TPR-bijdrgen opgenomen in de databank Jura.

Beschikbaar on campus + off campus

Verdragen BuZa

Vlaams Parlement

Vlaamse Codex

Hierin vindt u vindt u de volledige geconsolideerde Vlaamse regelgeving vanaf 1 januari 1964 tot vandaag.

Beschikbaar on campus + off campus

Waals Parlement

Wallex

le droit en Wallonie