Duitsland

Beck online

Bevat naast jurisprudentie, (wetten)commentaren en handboeken op het gebied van Duits recht ook verschillende tijdschriften van de Duitse uitgever Beck.

Beschikbaar on campus + off campus

Bundesverfassungsgericht

Bundesgesetzblatt

Caselaw

Dejure.org

Der Bundesgerichtshof

Gesetze im Internet

Globalex : Legal research in Germany

Juris

Toegang tot de 96 delen van Staudinger BGB, met verwijzingen naar Erman BGB kommentar, juris PraxisKommentar BGB,  FamRZ (Zeitschrift für das gesamte Familienrecht), MDR (Monnatsschrift für Deutsches Recht)e.a.

Beschikbaar on campus + off campus

Justiz und Recht

Rechtscentrum