Europees Recht

Databanken beschikbaar off campus - via Athena en/of VPN

Hof van Justitie van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie

  Databanken beschikbaar on campus

  Deze databank bevat ongeveer 29.620 verwijzingen naar nationale besluiten betreffende het Gemeenschapsrecht vanaf 1959 tot heden

  Rechterlijke uitspraken van de lidstaten

   Europees Hof van Justitie

   officiële website van de Europese Unie