Internationaal Recht

ERG: De ERG, die systematisch wordt bijgewerkt en voortdurend wordt uitgebreid, is ontworpen om te worden gebruikt door studenten, docenten, practici en onderzoekers als een self-guided tour van relevante, kwalitatieve, actuele online bronnen die belangrijke gebieden van het internationaal recht bestrijken. De ERG dient ook als een kant-en-klaar onderwijsinstrument op doctoraal en undergraduate niveau.

Officieuze compilatie van de staatspraktijk en de opinio juris op het gebied van het recht inzake het gebruik van geweld (er verschijnen regelmatig nieuwe samenvattingen).

Officiële publicatie van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, met een overzicht van de praktijk van de VS op het gebied van internationaal publiek- en privaatrecht.

Investment Arbitration Reporter is een nieuws- en analyseservice die internationale arbitrages tussen buitenlandse investeerders en soevereine regeringen volgt.

IAReporter helpt een breed scala van lezers - waaronder advocaten, academici en overheidsfunctionarissen - op de hoogte te blijven van de laatste juridische ontwikkelingen en beleidstrends op het gebied van arbitrage in investeringsverdragen.

Databank van relevante praktijken op het gebied van het recht van gewapende conflicten, bijeengebracht door het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Diende als basis voor de ICRC Customary Law Study, waarin 161 regels van internationaal gewoonterecht werden geïdentificeerd. Wordt regelmatig bijgewerkt.

International Environmental Agreements database project

UNCTAD International Investment Agreements Navigator. 's werelds meest uitgebreide gratis database van internationale investeringsovereenkomsten

Verdragen in verband met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie

Onder ICSID-auspiciën afgehandelde zaken

Arresten, adviezen en beschikkingen van het Hof, toegang tot de schriftelijke en mondelinge behandeling, perscommuniqués, enz.

Teksten, instrumenten en eindverslagen van de Commissie voor Internationaal Recht

The International Law Reports is de enige publicatie ter wereld die volledig gewijd is aan de regelmatige en systematische verslaglegging in het Engels van beslissingen van internationale rechtbanken en arbiters, alsmede van vonnissen van nationale rechtbanken. Sinds het begin van de Reports in 1922, onder de titel "Annual Digest of Public International Law", zijn meer dan 10.000 zaken in volledige of verkorte vorm gerapporteerd.

Bevat de volledige teksten van belangrijke verdragen en overeenkomsten, rechterlijke en scheidsrechterlijke uitspraken, nationale wetgeving, resoluties van internationale organisaties, en andere documenten. Verschijnt elke maand. Beschikbaar aan de Universiteit Gent via Hein Online.

Wetenschappelijk initiatief dat relevante verklaringen van vertegenwoordigers van de Italiaanse regering over kwesties van internationaal recht bundelt.

Jus Mundi is een zoekmachine voor internationaal recht en arbitrage.

Archief van betrouwbare nieuwsbronnen zoals Reuters, Agence France Presse, Associated Press, BBC News, New York Times, Al Jazeera, ...

Internationale Maritieme Organisatie, toegang tot de volledige teksten beschikbaar via de IMODOCS webpagina (na registratie)

Website van de VN voor de afdeling Oceaanaangelegenheden en Zeerecht

Meer dan 5.500 case reports over internationaal publiekrechtelijke zaken van internationale rechtbanken, binnenlandse rechtbanken en ad hoc tribunalen. De zaaksverslagen bevatten de volledige tekst van elke beslissing, een hoofdnoot, analytisch commentaar en Engelse vertalingen van een aantal belangrijke niet-Engelse beslissingen.

Arresten, adviezen, pleidooien, enz.

Verdragen en documenten op het gebied van het recht bij gewapende conflicten (per datum, onderwerp, staat)