Tijdschriften

Gedrukte tijdschriften

Alle door de Faculteit Rechten en Criminologie aangekochte tijdschriften staan - ongeacht hun inhoud - opgesteld in de tijdschriftenleeszaal van de faculteitsbibliotheek, met uitzondering van:

- tijdschriften Europees recht: staan in de koepelzaal.

- tijdschriften strafrecht en criminologie - staan met de boeken inzake deze materie - in de leeszaal criminologie (Patersgang)

 

De tijdschriften uitgegeven in België, staan alfabetisch geordend op volledige titel in de tijdschriftenzaal. (uitgezonderd  CRIM, STRAF en EUR) tijdschriften zijn hier te vinden. Buitenlandse tijdschriften, staan alfabetisch geordend op volledige titel in de tussenzaal (of in het archief). Uitgezonderd  CRIM, STRAF en EUR .

Elektronische tijdschriften

Alle elektronische tijdschriften zijn opgenomen in de catalogus, met een link naar de full tekst.

Alle tijdschriften full tekst beschikbaar via databanken (BJU, Dalloz) etc zijn eveneens opgenomen in de catalogus, met een link naar de betrokken databank.

Lijst met afkortingen