Tijdschriften

Gedrukte tijdschriften

De bibliotheek Europees recht is geïntegreerd in de faculteitsbibliotheek. De boeken Europees recht, gepubliceerd voor 2007, staan in een aparte leeszaal op het gelijkvloers.

Alle tijdschriften die betrekking hebben op strafrecht en criminologie - staan met de boeken inzake deze materie - opgesteld in de zaal Patersgang.

Alle andere door de Faculteit Rechten en Criminologie aangekochte tijdschriften staan - ongeacht hun inhoud - opgesteld in de tijdschriftenleeszaal van de faculteitsbibliotheek. De tijdschriften Europees recht staan in de koepelzaal.

De tijdschriften uitgegeven in België, staan alfabetisch geordend op volledige titel in de tijdschriftenzaal. Ook de recentste nummers vindt u in deze zaal terug (in de witte kasten). Ook de lopende jaargang van de buitenlandse (uitgezonderd  CRIM, STRAF en EUR) tijdschriften zijn hier te vinden.

De tijdschriften uitgegeven in het buitenland (met uitzondering van de lopende jaargang), staan alfabetisch geordend op volledige titel in de tussenzaal.

Alle tijdschriften kan u opzoeken in de catalogus. Hierin vindt u terug in welke leeszaal het tijdschrift staat opgesteld alsook welke de beschikbare jaren zijn :

  • Tijdschriften met vermelding RBIB.TIJD BE staan opgesteld in de facultaire bibliotheek, in de tijdschriftenzaal
  • Tijdschriften met vermelding RBIB.TIJD gevolgd door een landencode anders dan BE, staan in de facultaire bibliotheek (in de tussenzaal of tijdschriftenleeszaal)
  • De notatie RBIB.TIJD.CRIM betekent dat u het door u gezochte tijdschrift kan terugvinden in de zaal patersgang.

Let wel : via catalogi is niet te vinden welke artikelen er in tijdschriften verschijnen. In de catalogus is alleen te zien, of de bibliotheek een abonnement op het betreffende tijdschrift heeft.

Elektronische tijdschriften

Alle elektronische tijdschriften zijn opgenomen in de catalogus, met een link naar de full tekst.

Alle tijdschriften full tekst beschikbaar via databanken (BJU, Dalloz) etc zijn eveneens opgenomen in de catalogus, met een link naar de betrokken databank.

Afkortingenlijst