Ontlenen

Voor wie ?

Studenten : Alle studenten UGent en Associatie  (Hogeschool Gent, de Artevelde hogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen) kunnen de collectie rechten ontlenen tijdens het weekend (vrijdag vanaf 8u30 tot maandag 12u), zonder mogelijkheid tot verlenging.

Bezoekers : Alle andere bezoekers kunnen zich als gebruiker inschrijven op voorlegging van hun identiteitskaart. Mits betaling van 15 EUR ontvangen ze een bibliotheekkaart. Deze kaart is een jaar geldig. Bezoekers kunnen dan de collectie rechten ontlenen tijdens het weekend (vrijdag vanaf 8u30 tot maandag 12u), zonder mogelijkheid tot verlenging.

Zowel studenten als bezoekers kunnen de collectie criminologie langer ontlenen. Ontlenen kan voor 4 weken met 3x mogelijkheid tot verlenging via lib.ugent.be. Om items van de collectie criminologie te kunnen ontlenen heeft de bezoeker  een bibliotheekkaart nodig.

Personeel : Alle personeel UGent en Associatie (Hogeschool Gent, de Artevelde hogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen) kunnen 10 werken uit de hele collectie ontlenen gedurende 4 weken. Materiaal in bruikleen kan maximaal drie maal verlengd worden. Aanvraag voor verlengingen dienen voor het verstrijken van de leentermijn te gebeuren via rbib@mail.ugent.be.

Uitleenbalies

In de faculteitsbibliotheek zijn de twee uitleenbalies (balie leeszaal Universiteitstraat en balie leeszaal koepelzaal) van maandag tot vrijdag geopend tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Boeken van de criminologie kunnen hier ontleend worden.

Voor de korte termijn onleningen (= voor de collectie rechten) kunnen studenten zich op vrijdagmiddag wenden tot de twee uitleenbalies tussen 8u30 en 16u30. Boeken moeten worden teruggebracht op maandagvoormiddag voor 12u.

Aanmaningen

Wanneer de uitleentermijn van een boek verstreken is, ontvangt de ontlener verscheidene aanmaningen per mail.

Indien de werken dan nog niet worden ingeleverd, wordt het dossier overgemaakt aan de afdeling juridische zaken van de UGent, die verder instaat voor de recuperatie van de werken, al dan niet door middel van een gerechtelijke procedure met kosten ten laste van de in gebreke zijnde gebruiker.

Bij verlies of beschadiging van boeken betaalt de lezer alle kosten voor een nieuw exemplaar.