23ste Maritiem Symposium: Big Data. Hefboom voor logistieke en maritieme optimalisatie en verduurzaming

Ten Geleide

Big data zijn de grondstof en de brandstof van morgen. Het inzamelen, samenbrengen en integreren van gegevens zullen de nieuwe technologieën hun volle reikwijdte geven. Het houdt de belofte in van verhoogde efficiëntie, verbeterde planning en opvolging van goederenstromen… Die optimalisaties – denk aan het vermijden van leegrijden - kunnen ook verduurzaming in de hand werken. Maar ze roepen meteen ook tal van vragen op rond eigenaarschap van data, beveiliging en privacy.

Eén ding is nu al duidelijk: het zal de manier van werken, denken en doen van al wie in logistiek en vervoer actief is, op tal van vlakken ingrijpend veranderen. Havens, terminals en schepen zijn geen uitzondering op die regel. Zij willen net als de rest van economie en samenleving de vruchten van big data plukken. Elk van die sectoren effent zijn eigen pad naar die nieuwe stap in de digitale revolutie en tast de mogelijkheden af van het samenbrengen van gegevens met andere partijen.

Dat breed, actueel en toekomstgericht thema staat centraal op het 23ste Maritiem Symposium van het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent. Opnieuw zullen sprekers vanuit verschillende invalshoeken uitleggen wat de uitdagingen zijn en hoe zij daarmee omgaan.

Het Maritiem Symposium vindt dit jaar plaats op een nieuwe, vanuit alle havens in de Scheldemond vlot bereikbare locatie: het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen.

Programma

Praktische informatie

INSCHRIJVEN

Betaling dient pas te gebeuren na ontvangst van de factuur, door overschrijving van het verschuldigde inschrijvingsgeld op het bankrekeningnummer BE59 3900 9658 0026 (met vermelding van het factuurnummer) van Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent.

Sponsors

logo North Sea Port - logo MDK: Maritieme Dienstverlening en Kust - Logo MOW: Mobiliteit en Openbare WerkenRijkswaterstaat

Logo Alfaport - Logo MBZ: haven Zeebrugge