Praktische informatie van het 24ste Maritiem Symposium

24ste Maritiem Symposium - Programma  -  Praktische informatie

Plaats: Filmzaal Plateau (Gent)

Adres: Faculteit Recht en Criminologie UGent, Campus Aula, Paddenhoek 3, 9000 Gent

Inschrijvingsprijs: € 150

Het inschrijvingsgeld omvat deelname aan het symposium, het documentatiemateriaal, koffie en afsluitende drink.

Leden van Alumni Rechten Gent genieten van een korting van € 20.

Verlaagd tarief voor (doctoraats)studenten: € 50.

INSCHRIJVEN

ELEKTRONISCH INSCHRIJVINGSFORMULIER

Betaling dient pas te gebeuren na ontvangst van de factuur, door overschrijving van het verschuldigde inschrijvingsgeld op het bankrekeningnummer BE59 3900 9658 0026 (met vermelding van het factuurnummer) van Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent.

Erkenning advocatuur

Gandaius Permanente Vorming is door de Orde van Vlaamse Balies erkend als opleidingsverstrekker. Aan deze studiedag werden 3 standaardpunten voor permanente vorming toegekend.

Folder

Sponsors

 -  - 

 -