Gandaius Permanente Vorming

Opleiding Bemiddeling

basismodule, uitstroommodule familiezaken, uitstroommodule burgerlijke en handelszaken, nascholing in bemiddeling

Pustuniversitaire Cyclus Willy Delva

Al meer dan 40 jaar bespreken we een rechtsdomein of -topic in een aantal voordrachten, met een praktische en domeinoverschrijdende insteek.

Opleiding Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen

De gerechtsdeskundige moet niet alleen het eigen expertisedomein kennen, de wetgever heeft bepaald dat hij/zij ook een bewijs van juridische kennis moet kunnen voorleggen. Deze opleiding beantwoordt hieraan.

Al onze activiteiten

Naast de twee opleidingen en paradepaardje PUC Willy Delva bieden we nog studiedagen aan over uiteenlopende onderwerpen.

Over GPV