Gandaius Permanente Vorming

Gandaius Permanente VormingGandaius Permanente Vorming, opgericht in het voorjaar van 2000, staat in voor de organisatie van diverse studiedagen aan de Gentse Rechtsfaculteit.

(Noot: Sommige studiedagen worden door vakgroepen/onderzoeksgroepen zelf ingericht, zonder tussenkomst van GPV.)

Website

Ga naar de website van GPV: www.law.ugent.be/gandaius/gpv

Overzicht activiteiten

(start)datum activiteit
24-11-2017 Nascholing bemiddeling 2016-2017: supervisie
29-09-2017 Nascholing bemiddeling 2016-2017: supervisie
30-05-2017 Studieavond 'Nieuwe technologie in verkeersmiddelen: regulering, aansprakelijkheid en verzekering'
24-05-2017 21ste Maritiem Symposium
28-04-2017 Nascholing bemiddeling 2016-2017: supervisie

09-03-2017 -
04-05-2017

Opleiding bemiddeling: uitstroommodule bemiddeling in burgerlijke en handelszaken (hiervoor is de basismodule vereist)

24-02-2017 -
23-06-2017

Opleiding bemiddeling: uitstroommodule bemiddeling in familiezaken (hiervoor is de basismodule vereist)
16-02-2017 -
27-04-2017
XLIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Strafrecht en strafprocesrecht: doel of middel in een veranderde samenleving?
16-02 en
09-03-2017
Nascholing bemiddeling 2016-2017: bemiddelen in hoog conflict situaties
13-02-2017 Debatavond 'Waar naartoe met het Belgische en Vlaamse energierecht?'
09-02, 23-02, 17-03
en 21-04-2017
Nascholing bemiddeling 2016-2017: ouderschapsbemiddeling
27-01-2016 Nascholing bemiddeling 2016-2017: supervisie
01-12-2016 IIde Vlaams Interuniversitair Congres over Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (ICAV)

23-09-2016 -
17-02-2017

Opleiding Bemiddeling: basismodule

 

Contactadres

Gandaius Permanente Vorming (RE56)
Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent
telefoon: +32-(0)9-264 67 58 - fax: +32-(0)9-264 69 99
e-mail: gpv@ugent.be

Directeur: Prof. dr. Ignace Claeys
Coördinator: Dhr. Erik Krijnen