Gandaius Permanente Vorming

Gandaius Permanente VormingGandaius Permanente Vorming, opgericht in het voorjaar van 2000, staat in voor de organisatie van diverse studiedagen aan de Gentse Rechtsfaculteit.

(Noot: Sommige studiedagen worden door vakgroepen/onderzoeksgroepen zelf ingericht, zonder tussenkomst van GPV.)

Website

Ga naar de website van GPV: www.law.ugent.be/gandaius/gpv

Overzicht activiteiten

(start)datum activiteit
29-06-2018 Nascholing bemiddeling 2017-2018: Als bemiddelaar juridische informatie beheren
29-06-2018 Nascholing bemiddeling 2017-2018: supervisie (open groep)
18-05-2018 Privaatrecht in actie
23-05-2018 22ste Maritiem Symposium
27-04-2018 Nascholing bemiddeling 2017-2018: supervisie (open groep)
20-04-2018 Nascholing bemiddeling 2017-2018: Ex-partnerschap en ouderschap in bemiddeling

15-03-2018 -
03-05-2018

Opleiding bemiddeling: uitstroommodule bemiddeling in burgerlijke en handelszaken (hiervoor is de basismodule vereist)

05-03-2018

Nascholing bemiddeling 2017-2018: Beroepsethiek is meer dan deontologie of code

02-03-2018 -
22-06-2018

Opleiding bemiddeling: uitstroommodule bemiddeling in familiezaken (hiervoor is de basismodule vereist)
voorjaar 2018 XLIVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva
22-02 en
08-03-2018
Nascholing bemiddeling 2017-2018: bemiddelen in hoog conflict situaties
19-02-2018 Gandaius Legal Briefings 2018: Administratief recht
09-02-2018 Nascholing bemiddeling 2017-2018: supervisie (open groep)
01-02, 08-02 en
01-03-2018
Nascholing bemiddeling 2017-2018: specialisatie ouderschapsbemiddeling
26-01-2018 Nascholing bemiddeling 2017-2018: supervisie (open groep)
18-01-2018 Gandaius Legal Briefings 2018: Privaatrecht

29-09-2017 -
23-02-2017

Opleiding bmiddeling: basismodule

 

Contactadres

Gandaius Permanente Vorming (RE56)
Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent
telefoon: +32-(0)9-264 67 58 - fax: +32-(0)9-264 69 99
e-mail: gpv@ugent.be

Directeur: Prof. dr. Ignace Claeys
Coördinator: Dhr. Erik Krijnen