Afgelopen projecten

Mentorship-project

 • promotor: prof. dr. Eva Brems
 • periode: 2010-2013
 • onderzoeker: Pieter Van den Heede/Jonas Van Weerst
 • doel:
 1. De zelfkennis van de studenten uit de eerste bachelor verhogen: een beter inzicht in de eigen sterktes en zwaktes verhoogt de slaagkansen en verhindert voortijdige drop-out.
 2. Studenten uit de masterjaren leren coachen: de studenten uit de masterjaren zetten binnenkort hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Door als vrijwilliger in het mentorshipproject te werken verhogen ze hun leidinggevende competenties.
 • omschrijving:
 1. Studenten uit de eerste bachelor rechten en criminologie (‘mentees’) stappen vrijwillig in het mentorshipproject;
 2. Studenten uit de masterjaren rechten en criminologie fungeren vrijwillig als ‘mentor’ voor de ‘mentees’;
 3. Zowel de mentees als de mentoren krijgen een halfdaagse opleiding ‘mentorship’, inclusief rollenspelen;
 4. Elke mentor zit gemiddeld één uur per week samen met zijn/haar mentee. Na elke ‘sessie’ evalueren de mentee en de mentor elkaar.

Remediëring juridisch en criminologisch taalgebruik

 • promotor: prof. dr. Eva Brems
 • periode: 2009-2010
 • onderzoeker: Jonas Van Weerst
 • doel: de Faculteit Rechtsgeleerdheid wou studenten bewust maken van en informeren over de specifieke taaleisen en -verwachtingen van de opleiding rechten en criminologische wetenschappen
 • realisatie via: workshops rond taal, individuele taalbegeleiding, brochure juridisch schrijven en een Minerva-infosite met oefeningen.
 • werd vervangen door sessies die centraal worden gegeven door Taalbeleid UGent.