Facultair trans*beleid

De UGent profileert zich in haar missieverklaring als een maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit die open staat voor alle studenten en personeelsleden ongeacht hun levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond. In haar visietekst omtrent diversiteit stelt de UGent dat “iedere student en medewerker een eigen, unieke combinatie van zichtbare en minder zichtbare persoonskenmerken heeft” en dat toegankelijkheid, evenredige en evenwaardige participatie een prioriteit zijn. Het is dan ook van belang om oog te hebben voor de verschillende vormen van diversiteit die in onze faculteit aanwezig zijn, waaronder genderdiversiteit. Hoewel de Raad van Bestuur van de UGent in september 2016 een centraal beleidskader ‘Transgender aan de UGent’ heeft aangenomen, is er ook nood aan een aanvullend facultair trans*beleid, dat niet (enkel) focust op de administratieve positie van trans* personen binnen onze faculteit. Studenten en personeelsleden hebben immers dagdagelijks diverse vormen van contact met de faculteit en het facultaire personeel. Deze contacten zijn niet enkel van administratieve aard, maar zijn ook bepalend voor de invulling van eenieders studie- en werkomgeving. Uit onderzoek blijkt echter dat trans* personen vaak worden geconfronteerd met onbegrip, discriminatie, en diverse vormen van psychisch, fysiek en materieel geweld.

Aangezien de Faculteit Recht en Criminologie de zelfbeschikking, het welzijn, de veiligheid en de inclusie van alle studenten en personeelsleden vooropstelt, voert zij een proactief trans*beleid, ter aanvulling van het centrale beleidskader van de UGent.

Gerelateerde inhoud