7e Alumnidag Gastsprekers

Annelies WyllemanAnnelies Wylleman studeerde rechten (1986), criminologie (1986) en notariaat (1993) aan de Universiteit Gent. Zij werd in 1998 doctor in de rechten aan diezelfde universiteit met een proefschrift over "Onvolwaardige wilsvorming en onbekwaamheid in het materieel en het formeel privaatrecht". Dit proefschrift werd bekroond met de Fernand-Collin-prijs (2000) en met de Driejaarlijkse Prijs van het Antwerps Notariaat (2001).

Van 1999 tot 2006 doceerde zij de vakken 'Inleiding tot het privaat recht' en Burgerlijk recht i.v.m. het notariaat'. Sinds 2006 doceert ze de vakken 'Grondige Studie Vastgoedrecht' in de Master in de Rechten en 'Notarieel burgerlijk recht' in de master in het Notariaat. Sinds 2003 is ze voorzitter van de Opleidingscommissie van de Master in het Notariaat. Momenteel verzorgt zij het vak zakenrecht aan de UGent.

Zij is lid van de vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht in België en Nederland, lid van de redactie van het “Tijdschrift voor Privaatrecht”, van de “Algemene Praktische Rechtsverzameling” en van het “Tijdschrift Verkoop Vastgoed”.

Zij was advocaat aan de balie te Gent (1986-1993) en is sinds 1999 notaris te Sleidinge.

 

Toon MoonenToon Moonen  is sinds 2017 professor grondwettelijk recht aan de Universiteit Gent. Voordien was hij gastprofessor aan de Universiteit Hasselt en law clerk in het Grondwettelijk Hof van Zuid-Afrika.

Toon behaalde zijn doctorstitel in 2014 als aspirant van het FWO met een gezamenlijk onderzoek aan de UHasselt en de UGent. Hij studeerde voordien rechten aan Harvard (LL.M., 2012), de ULB (LL.M. 2010) en de UGent (Lic. 2008).

Toon is als advocaat ook verbonden aan het Brusselse kantoor van Eubelius. Hij treedt regelmatig op voor het Grondwettelijk Hof en voor de Raad van State.

.

 

Dirk De MeulemeesterDirk De Meulemeester  is advocaat aan de balie van Gent en de balie van Parijs, gastprofessor aan de Universiteit Gent en plaatsvervangend rechter bij de Ondernemingsrechtbank (voorheen Rechtbank van Koophandel genoemd) te Gent.

Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met geschillenbeslechting, in nationale zowel als internationale commerciële arbitrage. Hij trad op als adviseur en als arbiter (co-arbiter, alleenzetelend arbiter of voorzitter van het scheidsgerecht) in meer dan vijftig arbitrageprocedures, zowel institutionele (incl. ICC, Swiss Rules, CEPANI, ICSID) als ad hoc, overzien door verscheidene procedurele en wettelijke regels, zowel onder continentaal als gewoonterecht (incl. Engels en Zwitsers) en door internationaal recht. Specialisaties omvatten, onder meer: joint venture, share purchase, M&A, verkoop, sales, agency, distributie, IT, de bouwsector en de farmaceutische sector..

 

 

Jean FlammeJean Flamme is sinds 1974 advocaat aan de Balie van Gent. Daarnaast is hij eveneens advocaat bij het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda, het Internationaal Strafhof in De Haag en het Speciaal Tribunaal voor Libanon, eveneens in De Haag. Tevens is hij Oud-algemeen Secretaris en Vice-Voorzitter van Advocaten Zonder Grenzen, Algemeen Secretaris van International Criminal Bar en Plaatsvervangend Rechter bij de Ondernemingsrechtbank (voorheen Rechtbank van Koophandel genoemd) te Gent.

 

 

 

Wendy De BondtProf. dr. Wendy De Bondt  studeerde rechten (2006 VUB) en criminologie (2007 VUB) en werd doctor in de rechten (2012 UGent) met een onderzoek naar de manier waarop in een grensoverschrijdende context omgegaan moet worden met verschillen in het materieel strafrecht. Sinds 2015 is ze professor strafrecht, jeugdrecht en rechten van het kind aan de Universiteit Gent. Haar onderzoeksactiviteiten bevinden zich hoofdzakelijk in die drie domeinen: samen met haar doctoraatsonderzoekers heeft ze specifieke aandacht voor o.a. het belang van het kind in de afhandeling van zaken van parentale ontvoeringen, het belang van het kind in de bestraffing van ouders en het bestraffen van daders die zich schuldig maken aan grensoverschrijdende vormen van samenloop. In het licht van de veranderende decretale regelgeving, volgt ze ook het jeugdhulprecht en het jeugddelinquentierecht van nabij op. Haar onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten laten zich steevast kenmerken door een sterke internationale inbedding.

 

 

 

Johan VerbekeAmb. Johan Verbeke   (Gent, 1951) heeft een boeiende diplomatieke loopbaan achter de rug. Ze begon in 1981. Als jongere diplomaat was hij op post in het Midden Oosten (Beiroet en Amman), Centraal-Afrika (Bujumbura) en Zuid-Amerika (Santiago de Chile). Hij zat derhalve middenin de Libanese burgeroorlog, overleefde de Burundese staatsgreep van 1986 en was getuige van de laatste dagen van de Pinochet-diktatuur (1990). Hij werd woordvoerder van Buitenlandse Zaken en vervolgens de ‘Antici’ op de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (toen nog EG). Van Brussel verhuisde hij in ‘94 naar Washington waar hij nr. 2 op de Ambassade werd (de Clinton-jaren). Vervolgens opnieuw naar Brussel (van 1998 tot 2004) voor diverse opdrachten waaronder Directeur Europa en Kabinetchef van de Minister van Buitenlandse Zaken. Dan kwam het mooiste moment van de carrière: Ambassadeur bij de VN in NY met zitje in de Veiligheidsraad (2007-08). In NY werd Verbeke vervolgens door Ban ki-Moon aangesteld tot diens Speciaal Vertegenwoordiger eerst (en kort) in Libanon, vervolgens in Georgie waar hij een Vredeshandhavingsoperatie (PKO) leidde. 2010: van de VN-diplomatie terug naar de Belgische: 4 jaar Londen  (prille begin van de Brexit-saga) en tenslotte 3 afsluitende jaren Washington (onder Obama). Verbeke studeerde Rechten en Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en is tevens een laureaat van de Yale Law School. Hij is thans Directeur-Generaal van Egmont, een kleine maar gespierde Think Tank die bekend staat voor zijn korte, snedige, no-nonsens ‘Policy Briefs’.

 

 

Yves-Henri LeleuJean-Yves Leleu   

Prof. dr. Yves-Henri Leleu is gewoon hoogleraar en sinds 2017 decaan van de rechtsfaculteit van de Université de Liège (ULg); daarnaast heeft hij nog een lesopdracht aan de ULB. Met zijn proefschrift over de overgang van de nalatenschap in rechtsvergelijkend perspectief won hij de Driejaarlijkse Prijs van de Revue du Notariat belge. Hij doceert personen- en familierecht, familiaal vermogensrecht, notarieel familierecht en de analyse van Nederlandstalige juridische teksten. Tot zijn onderzoeksdomeinen behoren ook het medisch en bio-ethisch recht en de rechtsvergelijking. Hij is tevens advocaat aan de Luikse balie. In 2018-19 bekleedt hij aan de UGent de gerenommeerde Francqui Leerstoel.

 

 

 

Georges MartynProf. dr. Georges Martyn (°Avelgem, 1966) is doctor in de rechten (KU Leuven), ere-advocaat van de Gentse balie en plaatsvervangend vrederechter. Sinds 1999 doceert hij aan de Universiteit Gent rechtshistorische en rechtsinleidende opleidingsonderdelen. Zijn onderzoek behandelt topics als de juridische beroepen, de rechtsbronnen en de iconografie van het recht in vooral de vroegmoderne periode en de negentiende eeuw. De interacties tussen recht en kunst dragen zijn bijzondere interesse weg.