8e Alumni studiedag en Trofee - uitreiking Alumni van het Jaar

8ste Alumni Studie Dag

 

De 8e editie van onze Alumni studiedag brengt opnieuw een boeiend programma

Wanneer
18-09-2020  13.30-18.00u
Waar
Faculteit Recht en Criminologie
Facultaire Raadzaal  &  Filmzaal
Voldersstraat 3, Gent
Doelgroep                             Advocaten, Magistraten, Notarissen, Gerechtsdeurwaarders, Bedrijfsjuristen, gerechtelijke stagairs,
                                               personeelsleden van de Gerechtelijke orde, al dan niet lid van 'Alumni Rechten Gent', studenten,
                                               geïnteresseerden              

Deel I   -  Parallelle sessies

13.30u: onthaal in de Facultaire Raadzaal, Voldersstraat 3, Gent

14.00u – 14.55u: 1e reeks
     -    Recente internationale en Europese beïnvloeding van de Belgische vennootschapsbelasting
          
Prof. dr. Bart Peeters
     -    Recente rechtspraak personen- en familierecht
          
Prof. dr. Gerd Verschelden

15.00u – 15.55u: 2e reeks
     -    Het faillissement van natuurlijke personen : Vijf vragen in de zoektocht naar kwijtschelding.
          
Prof. dr.  Diederik Bruloot
     -    Over schaarse Publieke Rechten: hoe moet de overheid vergunningen, rechten, opdrachten, subsidies, enz. verdelen
          en zijn er principes die gelden voor al die rechten?          
         
Prof. dr. Frederik Vandendriessche

Deel 2  -  Plenaire Lezing

16.00u – 17.00u:   Montesquieu en Greta Thunberg: kunnen of moeten rechters het klimaat redden?
                                Prof. dr. Em. Boudewijn Bouckaert

Wie meer wil weten over de impact van de klimaatveranderingen krijgt de kans deze materie 's avonds verder uit te spitten tijdens onze 'Alumni CLUB Rechten' waar Prof. dr. Dirk Verschuren, als 'ad-hoc' voorzitter, bijkomende info zal geven .  Daarna kan U wetenschappelijke en/of juridische vragen stellen.  U kan zich hier inschrijven voor deze avondsessie annex menu.

Deel 3  - Alumni van het jaar 2020  

Alumnus van het jaar, categorie -40 jarigen:  Minister Benjamin Dalle
                                                                             Ingeleid door de decaan Prof. dr. Michel Tison

Alumna van het jaar, categorie +40 jarigen:  Mevrouw Beatrijs Deconinck    Eerste-Voorzitter van het hof van Cassatie
                                                                           Ingeleid door Prof. dr. Piet Taelman    

aansluitend RECEPTIE - Facultaire Raadzaal         

Download het programma

Download het programma

Inschrijvingen 

(verplicht in te vullen per deelnemer)

Inschrijvingsformulier

Erkenningen - opleidingspunten  

(enkel geldig indien U deel 1 én deel 2 volgt)

 • Erkenning voor magistraten, gerechtelijke stagairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. ( IGO  TEC-E20142 )
            Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke
            opleiding de eventuele kosten niet ten laste.
            Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent
            naast de naam van de vervangen collega.
 • Erkenning voor notarissen   ( 20/31431 Nationale Kamer van Notarissen) en geldt voor 3 uren opleiding.
  Deze erkenning is eenmalig.
 • Erkenning advocaten : 3 punten  ( 2019-03132 Orde van Vlaamse Balies) - type cursuspunten : Standaardpunten
 • Gerechtsdeurwaarders : 2 punten  (Accreditatienr 392590)
 • Bedrijfsjuristen (..............)

Betalingen

U betaalt via overschrijving op ons rekeningnummer BE98 4480 1084 4193 (IBAN: KREDBEBB) : 50 EUR (lid Alumni Rechten Gent) of 70 euro (niet-leden Alumni Rechten Gent). Leden Alumni Rechten Gent +65j : gratis.   Studenten : Gratis

Uiterste inschrijvingsdatum

16 september 2020