Prof. dr. Dirk Verschuren - Bioloog en Paleoklimatoloog

Prof. dr. Dirk Verschuren

Paleoklimatoloog Prof. dr. Dirk Verschuren

Dirk Verschuren is verbonden aan de Vakgroep Biologie van de UGent. Zijn onderzoek focust op de klimaat- en ecologische geschiedenis van Afrika als kader voor haar cultuur- en politieke geschiedenis, en als lange-termijnperspectief voor de huidige wisselwerking tussen mens, klimaat en natuur in ontwikkelingslanden. Zijn klimaatreconstructies uit Afrika vormen de tropische tegenhanger van klimaatdata uit ijsboringen in Groenland en Antarctica.