Alumnidag 6 (20 april 2018)

6de VRG Alumnidag

 

De zesde editie van de VRG Alumnidag, op vrijdag 20 april 2018, brengt opnieuw een boeiend programma.

 • We starten met de Alumni studiedag, waarbij verschillende inhoudelijke sessies parallel worden aangeboden. Deze gaan door tussen 13.45 uur en 16.15 uur.
  De verschillende parallelle sessies gaan door in de Facultaire raadzaal en de Academieraadzaal.
  Bijna emeritus Professor Willy Van Eeckhoutte spreekt voor de plenaire vergadering tussen 16.30 uur en 17.15 uur in de Academieraadzaal.
  Advocaten: erkend als permanente vorming (voor 3 juridische punten).
  Magistraten: betaling van de inschrijvingsgelden voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van griffies en parketten is aangevraagd bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.
  Notarissen: erkend als permanente vorming (voor 3 uur opleiding).
  Gerechtsdeurwaarders: erkenning als permanente vorming is aangevraagd (voor 3 uur).
  Een aanwezigheidsattest wordt uigereikt als bewijs van permanente vorming indien effectief aanwezig.
 • Aansluitend worden in de Academieraadzaal voor de eerste maal de Trofeeën 'Alumni van het jaar’ (- 35 jaar en + 35 jaar) uitgereikt, gevolgd door een receptie in de foyer.

Programma Alumni Studiedag

13.45u Onthaal
14.00u

Keuze uit twee parallelle voordrachten:

 • Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en verenigingen: wat moet elke advocaat en KMO-adviseur weten?” (Prof. Dr. Hans De Wulf)
 • “Verbod van erfovereenkomsten. Valt er nog iets van te begrijpen na de hervorming van het erfrecht?” (Prof. Dr. Jan Bael)
15.00u Pauze
15.15u

Keuze uit twee parallelle voordrachten:

 • “Mei 2018: Privacyrevolutie?   Algemene Verordening Gegevensbescherming, Richtlijn Politie-Justitie en nieuwe e-Privacyverordening” (Prof. Dr. Gert Vermeulen)
 • Iedereen failliet! Overzicht en knelpunten van het nieuwe insolventierecht (Prof. Dr. Diederik Bruloot)

Bijdrage:

Leden VRG-Alumni Gent:  €45
Niet-leden: €65
Studenten:  gratis

Plenaire lezing, uitreiking trofeeën en aansluitende receptie

16.30u: Plenaire lezing in de Academieraadzaal
             Prof. Dr. Willy Van Eeckhoutte     “Vroeger was alles altijd beter - Anthume onthullingen".

17.30u:  Prijsuitreiking ‘Trofeeën Alumni van het jaar (-40 jaar en +40 jaar), gevolgd door de receptie in de foyer

Bijdrage:  gratis, maar vooraf inschrijven is vereist.

Inschrijven 

Elektronisch inschrijvingsformulier voor de Alumni studiedag, het aansluitend programma en/of het walking dinner in ArtCube.
Uw inschrijving is pas definitief na betaling van de verschuldigde bijdrage op ons rekeningnummer, BE92 7490 1598 9423,
met vermelding van uw naam en 'Alumni dag 6 + studiedag gedeelte en/of diner'.