Marc Bossuyt

Marc Bossuyt  Laureaat 2018 Alumni van het Jaar

 

Geboren in Gent in 1944, studeerde Marc BOSSUYT in 1968 af als doctor in de rechten aan de Gentse Rijksuniversiteit. Dat academiejaar stond hij aan het hoofd van het Gents Studentenkorps (GSK) en het academiejaar voordien was hij vice-praeses van het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG).

In 1968 vertrok hij naar de Johns Hopkins University in Bologna en daarna naar Genève om er in 1975 te promoveren tot docteur ès sciences politiques van de Université de Genève. Daarna zette hij zijn academische carrière verder als professor om in 2007 op emeritaat te gaan als buitengewoon hoogleraar internationaal recht van de Universiteit Antwerpen. Hij was ook verscheidene malen gasthoogleraar aan de Université du Burundi en aan de Université Nationale du Rwanda.

Vanaf 1981 zetelde hij in verschillende VN-commissies inzake mensenrechten. Zo was hij in 1989 voorzitter van de VN-Commissie mensenrechten, waarin hij België vertegenwoordigde. In 2006 was hij voorzitter van de VN-Sub-Commissie ter bevordering en ter bescherming van de mensenrechten, waarin hij zetelde als onafhankelijk deskundige. In België werd hij in 1987 de eerste Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Meer dan negen jaar later werd hij tot rechter benoemd in het toenmalige Arbitragehof en van 2007 tot 2014 was hij voorzitter van het Grondwettelijk Hof. In 2010 werd hij door de Koning benoemd tot baron en in 2014 ontving hij het grootlint in de Leopoldsorde.

Na zijn emeritaat op het Grondwettelijk Hof was hij in 2014 en in 2016 Fellow aan het “Stellenbosse Instituut vir gevorderde navorsing” (STIAS) en in 2015/2016 gasthoogleraar aan de National Taiwan University in Taipei. Sinds 2014 is hij als onafhankelijk deskundige opnieuw lid van het VN-Comité ter uitbanning van rassendiscriminatie. Recent werd hij, in opvolging van em. prof. Etienne Vermeersch, door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie benoemd tot voorzitter van de opvolgingscommissie ter evaluatie van het verwijderingsbeleid.