Lidmaatschap

Soorten lidmaatschap

U wenst lid te worden en/of te blijven van onze vereniging. Er zijn 4 verschillende lidmaatschappen:

  • Gewoon Lid
  • Erelid
  • Pas afgestudeerde
  • Sympathiserend lid (= leden die een band hebben met de faculteit of met een afgestudeerde van de faculteit)

Betalings- en inschrijvingsmethodes

1. Betalen en automatisch hernieuwen

Dankzij onze samenwerking met Twikey kan u nu op een eenvoudige manier een mandaat geven door op één van de onderstaande linken te klikken en uw gegevens in te geven.  Op deze wijze zorgt U ervoor dat uw jaarlijks lidgeld steeds tijdig betaald is.

Wie hiervoor opteert, wordt jaarlijks 14 dagen op voorhand per mail verwittigd van de komende hernieuwing. U kan het mandaat steeds intrekken en zelfs tot 8 weken na afhaling van het lidgeld, een terugstorting aanvragen.

Op deze manier levert U een onmiddellijke bijdrage bij het vereenvoudigen van onze ledenadministratie.

 

OF

2.   U betaalt als gewoon lid uw lidgeld via overschrijving

op bankrekening BE98 4480 1084 4193 (IBAN: KREDBEBB) van de vereniging met vermelding van uw naam, geboortedatum en proclamatiejaar.

 

OF

3.  Pas afgestudeerden zijn het eerste jaar gratis lid.

 

OF

 

4. Als erelid (vanaf 70 euro) of sympathiserend lid (20euro) betaalt U het lidgeld

via overschrijving op bankrekening BE98 4480 1084 4193 (IBAN: KREDBEBB) van de vereniging met vermelding van uw naam en de woorden 'sympathiserend lid'.

Als sympathiserend lid krijgt u geen alumni voordeelkaart en wordt U niet opgenomen in de centrale alumnidatabank, maar geniet U van dezelfde kortingen, als de anderen leden van de vereniging, op alle activiteiten die 'Alumni Rechten Gent' zelf organiseert. Dit geldt ook voor ereleden die niet afgestudeerd zijn aan de UGent.

 

Betalingsbewijs of factuur

Alumnidatabank

Zijn uw contactgegevens nog up-to-date? Neem uw login + paswoord bij de hand en check dit in de alumnidatabank.

Bent U uw login + paswoord kwijt, vraag ze opnieuw aan via deze link.

Welke alumnidatabank?

De universiteit beschikt over een centrale alumnidatabank. Alle alumni zijn daarin opgenomen. Dit betekent nog niet dat U voor dit jaar VRG Alumni lid bent.

U kan dat nagaan in de databank  onder de rubriek ‘lidmaatschap’.

Alumnikaart   

Met de alumnikaart geniet U van een heel pak voordelen: van korting in het GUSB en de UGent-restaurants tot voordelen bij culturele partners.