Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

VRG-Alumni Gent vzw. neemt uw privacy en vertrouwelijkheid heel serieus. Uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adres en beroep, worden enkel gebruikt voor onze Vlaams Rechtsgenootschap Gentadministratie, waaronder (bijkomende) informatie versturen over onze activiteiten waaraan U kan deelnemen, het aanleveren van aanwezigheidsattesten, de facturatie,...

In geen enkel geval zullen uw persoonlijke gegevens overgemaakt worden aan een derde partij zonder uw toestemming. VRG-Alumni Gent vzw. heeft daarvoor de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen ongeauthoriseerde toegang of gebruik.

U kan onze aangepaste privacyveklaring nalezen. Klik hier.

Conform de vigerende reglementering kan u ten allen tijde VRG-Alumni Gent vzw contacteren om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of op te vragen.