Alumni van het Jaar

Beeldjes Laureaten In 2018 starten we met een nieuwe traditie: de uitreiking van de “Alumni-trofeeën van het jaar”.

Elk jaar reiken we een trofee uit aan een Alumnus/a jonger dan 40 jaar en aan een Alumnus/a ouder dan 40 jaar Deze personen worden gelauwerd omdat ze zich in de loop van de voorgaande jaren op een uitzonderlijke manier hebben onderscheiden.

 

Deze Trofeeën worden feestelijk uitgereikt op het einde van de VRG Alumnidag, dit jaar op vrijdag 20 april om 17.20u in de Academieraadzaal, Voldersstraat 9 te Gent.

De toekenning van de Trofeeën gebeurt in twee ronden:

Tussen begin januari en eind februari mogen alle Alumni kandidaten nomineren. Daarna komt de jury, samengesteld uit leden van de Alumnivereniging, bijéén om te bepalen wie van de voorgestelde kandidaten er uiteindelijk gelauwerd wordt. Eén van de belangrijkste criteria is daarbij hoeveel maal de kandidaat door verschillende Alumni naar voren werd geschoven. 

U kan kandidaten voorstellen via een mail naar . Volgende gegevens dient u te vermelden: naam, adres, mailadres en telefoonnummer van diegene die u wilt nomineren, vergezeld van een omschrijving waarom deze persoon in aanmerking komt.

De gelauwerden

Categorie - 40 jaar

Categorie + 40 jaar