Lid worden

Op deze manier wordt u lid van VRG Alumni Gent.

Hoe lid worden of uw lidmaatschap verlengen ?

Betaal het lidgeld (€ 20; desgevallend € 70 voor erelid):

 • Door storting op ons rekeningnummer BE98 4480 1084 4193 (IBAN: KREDBEBB) met vermelding van uw naam, geboortedatum en afstudeerjaar.
 • Via een domiciliëringsopdracht (dom-part en dom-venn).

Indien gewenst wordt een betalingsbewijs nadien u toegezonden.

Hoe uw gegevens (*) bekijken en eventueel aanpassen?

U studeerde af in 1980 of later

 • De UGent-alumnidatabank bevat reeds uw contactgegevens (weliswaar van het moment waarop u afstudeerde)
 • Via het tabblad 'Lidmaatschap' kan U een activatiecode aanvragen.
 • Actualiseer uw contactgegevens in de alumnidatabank;
 • Op de tabbladen 'Opleiding' en 'Tewerkstelling' kan u uw verdere carrière (zowel op educatief als op professioneel vlak) invoeren;

U studeerde af vóór 1980 en uw gegevens zijn nog niet opgenomen in de UGent-alumnidatabank

 • Elektronisch lidmaatschapsformulier (wij voegen dan uw adresgegevens toe aan de alumnidatabank)
  (U ontvangt na het invullen een automatisch bericht met de vraag om het lidgeld te betalen.)

U studeerde af nà 1980 maar heeft geen tijd (of zin) om naar de alumnidatabank te gaan

 • Elektronisch lidmaatschapsformulier (wij passen dan uw adresgegevens aan in de alumnidatabank)
  (U ontvangt na het invullen een automatisch bericht met de vraag om het lidgeld te betalen.)

(*)  Ter voldoening aan art. 4 wet 8 december 1992 i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens delen wij U mee:
              1) De houder van het bestand is VRG Alumni Gent vzw, Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent.
              2) Het doeleinde van de verwerking is de kwalitatieve en de kwantitatieve opvolging van de in Gent afgestuurde juristen.
              3) Het recht tot inzage en correctie wordt uitgeoefend op bovenvermeld adres.

 

Lidmaatschap hernieuwen

Om lid te blijven, volstaat het om het lidgeld te storten op ons rekeningnummer, met vermelding van 'lidgeld', uw naam en afstudeerjaar.
Via een domiliërinsopdracht maakt U het voor uzelf gemakkelijker. (dom-part en dom-venn)

Het lidgeld is betaald?

Zodra uw betaling van het lidgeld is verwerkt, ontvangt u uw alumnikaart. Indien u eerder al lid was, dan wordt uw alumnikaart opnieuw geactiveerd, c.q. de activatie ervan verlengd.
Uw lidmaatschap geldt voor 1 jaar.