EIP-leden

U wenst EIP-lid te worden?

Gelieve dit te melden aan de coördinator van de EIP.

Nieuwe leden worden, voorzover nodig, voorgesteld aan de andere EIP-leden op de jaarlijke bijeenkomst van de EIP (september/oktober, zie Opleidingen).

Overzicht van de EIP-leden per gebouw