Welzijn, milieu & veiligheid

Psychosociaal welzijn op het werk

Gaat het niet zoals je wil? Blijf er niet mee zitten. Doe er iets aan. Want aan de UGent hoeft niemand er alleen voor te staan!

Anti-discriminatieverklaring

De Faculteit onderschrijft uitdrukkelijk de verklaringen van het universitair beleid inzake anti-discriminatie.

Welzijn- & milieu

Met het oog op het verbeteren van het welzijn van zowel personeelsleden als studenten en het effect van de facultaire activiteiten op het milieu te verminderen, heeft de Faculteit Recht en Criminologie een welzijns- en milieubeleid aangenomen.

(Brand-)beveiliging: Eerste InterventiePloeg (EIP)

Wat moet er gebeuren wanneer er een alarmsignaal weerklinkt in de facultaire gebouwen? Wie leidt alles in goede banen?