Richtlijnen

Kom ik in aanmerking? Wat zijn de specifieke voorwaarden? Hoe begin ik eraan? Wat wordt er allemaal van mij verwacht? enz...

1. Aanvraag tot toelating tot het doctoraat

Ik wil een doctoraat schrijven over een bepaald onderwerp. Hoe kan ik dit melden en wat moet ik allemaal bijvoegen?

2. Facultaire reglementen en richtlijnen

1. Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de rechten en in de criminologische wetenschappen

2. Examencommissie

3. Extra financiering via Facultair Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FFWO)

4. Facultaire Doctoraatscommissie (FDC)

5. Cover van het proefschrift

6. Gezamelijke doctoraten

3. UGent-reglementen en richtlijnen

Zie 'Doctoreren aan de UGent'

Beslissingen Directeurscollege Doctoral Schools:

4. Het afgewerkte doctoraat indienen