Prijs Antwerps Notariaat

Voorwerp

een onuitgegeven manuscript of verhandeling dat (o.m.) bijdraagt tot de ontwikkeling van de rechtswetenschap en van nut is voor het Belgisch notariaat.

Frequentie van uitreiking: driejaarlijks

Uiterste indiendatum: 31/12/2018

Meer informatie

Kamer van Notarissen, Koningin Elisabethlei 10, 2018 Antwerpen

(e-mail: kamer@notarissen-Antwerpen.be)