Driejaarlijkse Prijs van het Antwerps Notariaat

Voorwerp

  • Onuitgegeven manuscript (masterproef, verhandeling of beoordeeld proefschrift) dat van nut is voor het Belgisch notariaat.
  • Frequentie van uitreiking: driejaarlijks
  • Uiterste indiendatum: 31/03/2022

Meer informatie

Kamer van Notarissen, Koningin Elisabethlei 10, 2018 Antwerpen

(e-mail: kamer@notarissen-antwerpen.be