Prijs Andreas De Leenheer

Voorwerp

Onderzoekers in een post-docmandaat (FWO, BOF, IOF, project, doctor-assistent ...) die hun doctoraat verdedigen in het jaar van uitgifte van de tweejaarlijkse prijs of hebben verdedigd in het academiejaar dat het jaar van uitgifte van de prijs voorafgaat

Frequentie van uitreiking: tweejaarlijks

Uiterste indiendatum: 31/8/20xx (even jaren)

Meer informatie

> brief over de Prijs "Andreas De Leenheer"
> vragenlijst Prijs "Andreas De Leenheer"