SABAM Legal Award

Logo SABAMVoorwerp

Deze prijs beloont een artikel handelend over een actueel thema in het auteursrecht geschreven door een student intellectuele eigendom of een jonge jurist (onder de 30 jaar) die actief is binnen dit rechtsgebied.

Frequentie: jaarlijks

Uiterste indiendatum: 31/05/20xx

Meer informatie

  • www.sabam.be (tik in 'legal award' in het zoekvenster voor het meest actuele reglement)