Frans Van Cauwelaertprijs

Logo KVAB

Voorwerp

Een oorspronkelijk in het Nederlands gesteld werk van onbetwistbaar wetenschappelijke waarde wordt afwisselend toegekend aan:

  • Natuur-, ingenieurs-, wiskundige wetenschappen
  • Psychologische, pedagogische, sociale, rechtskundige, economische en politieke wetenschappen
  • Biomedische wetenschappen
  • Morele, filosofische, taalkundige, geschiedkundige en archeologische wetenschappen)

Frequentie van uitreiking: jaarlijks

Uiterste indiendatum: 30/4/20xx

Meer info

http://www.kvab.be/prijzen.aspx