Gandaius Boeken: In Wording

In deze subreeks verschijnen studentenedities, meer bepaald

 • eventuele studentenversies van de handboeken (goedkopere uitgave)
 • boeken "in wording", zoals syllabi, die (nog) niet aan de kwaliteitscriteria voldoen om als boek te worden gepubliceerd, maar die worden gebruikt voor een studentenpubliek
 • sjabloon voor cover van syllabi (in MS Publisher ! Eerst bewaren op computer en dan bewerken (evt. via Apollo > Office > 2010))

Reeds verschenen

 • Syllabus Aspecten van straf(proces)recht 2015-2016 (PEV Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts) (F. D'Hont) (2016)
 • Syllabus Verbintenissenrecht II. Vergoeding van schade in het algemeen en lichamelijke schade in het bijzonder in het gemeen recht 2015-2016 (PEV Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts) (I. Geers) (2016)
 • Syllabus Huur 2015-2016 (PEV Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts) (M. Dambre) (2016)
 • Syllagus Gerechtelijke organisatie in strafzaken 2015-2016 (PEV Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts) (F. D'Hont) (2016)
 • Syllabus Aanneming 2015-2016 (PEV Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts) (M. Dambre) (2016)
 • Syllabus Algemeen verbintenissenrecht en overeenkomstenrecht (PEV Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts) (I. Claeys) (2016)
 • Syllabus Deskundigenonderzoek in strafzaken 2015-2016 (PEV Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts) (Ph. Traest & P. Van Caenegem) (2016)
 • Syllabus Verzekeringsrecht 2015-2016 (PEV Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts) (K. Bernauw) (2015)
 • Syllabus Dading 2015-2016 (PEV Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts) (M. Dambre) (2015)
 • Syllabus Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht 2015-2016 (PEV Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts) (H. Bocken) (2015)
 • Syllabus Handelsrecht en Insolventierecht 2014-2015 (M. Tison, D. Bruloot) (2015)
 • Handboek Milieurecht (L. Lavrysen) (2010)
 • Handboek Belgisch Publiekrecht (J. Vande Lanotte, G. Goedertier) (2010)