Uitstroommodule bemiddeling in familiezaken 2019-2020

Juridische aspecten van familiezaken *

* Juridisch geschoolden kunnen voor maximaal 4 uur (en maximum 2 vakken) een vrijstelling vragen.

 • Gent (RE): 14-02-2020 (13.30-18.30u): auditorium H. Picard, Faculteit Economie en Bedrijfskunde UGent, Hoveniersberg 24, 9000 Gent

Lesinhoud 1 (13.30-15u): Gezag en verblijf (G. Verschelden)

Lesinhoud 2 (15.15-16.15u): Huwen - wettelijk en feitelijk samenwonen (G. Verschelden)

Lesinhoud 3 (16.30-18.30u): Scheiden (uit de echt) (G. Verschelden)

 • Antwerpen: 21-02-2020 (13.30-17.30u): lokaal R.007, Stadscampus UA, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen

Lesinhoud 1 (13.30-15.30u): Persoonlijk onderhoudsgeld/kinderen (S. Brouwers)

Lesinhoud 2 (16-17.30u): Goederenregelingen (R. Barbaix)

 • Gent (EB): 6-03-2020 (13.30-18u): auditorium H. Picard, Faculteit Economie en Bedrijfskunde UGent, Hoveniersberg 24, 9000 Gent

Lesinhoud 1 (13.30-15.30u): Erfrecht (M. Heymans)

Lesinhoud 2 (16-18u): Huwen, samenwonen en scheiden in een internationale context (L. Deschuyteneer en S. Den Haese)

Casussen en bedingen

 • Antwerpen: 13-03-2020 (13.30-18u): lokaal M.004, Stadscampus UA, De Meerminne - Sint-Jacobsstraat 2, 2000 Antwerpen

Lesinhoud: Goederen (H. Hellemans)

 • Antwerpen: 20-03-2020 (13.30-18u): lokaal M.004, Stadscampus UA, De Meerminne - Sint-Jacobsstraat 2, 2000 Antwerpen

Lesinhoud: Alimentatie (S. Brouwers)

 • Gent (EB): 27-03-2020 (13.30-17u): auditorium H. Picard, Faculteit Economie en Bedrijfskunde UGent, Hoveniersberg 24, 9000 Gent

Lesinhoud: Gezag en verblijf (M. Heymans)

 • Antwerpen: 3-04-2020 (13.30-18u): lokaal M.004, Stadscampus UA, De Meerminne - Sint-Jacobsstraat 2, 2000 Antwerpen

Lesinhoud: Aspecten fiscaliteit en sociale zekerheid (L. Maes en T. Van den Calseyde m.m.v. S. Brouwers)

Psychologische aspecten van bemiddeling

Lesinhoud: psychologie en sociologie van de families; interfamiliale verhoudingen; psychologische aspecten van de familiale conflicten; bijzondere situaties: geweld binnen de familie, verslavingsvormen, interculturele dimensie, enz.

 • Antwerpen: 24-04-2020 (13.30-18u): lokaal M.004, Stadscampus UA, De Meerminne - Sint-Jacobsstraat 2, 2000 Antwerpen
 • Gent (PPW): 8-05-2020 (13.30-18u): leslokaal 1.3, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Campus Dunant, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent
 • Gent (PPW): 15-05-2020 (13.30-18u): lesokaal 1.3, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Campus Dunant, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent

Trainingsluik

De training wordt gevolgd in de plaats waar men is ingeschreven: wie is ingeschreven te Gent, volgt de training te Gent; wie is ingeschreven te Antwerpen, volgt de training te Antwerpen.

Lesinhoud: bemiddelingsmodel toepassen op familiezaken

Gent (VCOK): Raas van Gaverestraat 67a, 9000 Gent:

 • 19-08-2020, 20-08-2020 en 21-08-2020 (telkens 09.30-18u)

Antwerpen: lokaal te bepalen, Stadscampus UA, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen:

 • aangepast lesplan werd elektronisch meegedeeld aan de deelnemers

Feedback bij het eindwerk

Indien dit de enige uitstroommodule is die men volgt, is individuele feedback mogelijk (op afspraak met de trainer).

Uiterste indiendatum: 31-08-2020 (12.00 u)

Leslokalen en routebeschrijvingen