Elektronisch leerplatform

Het elektronisch leerplatform van de UAntwerpen wordt gebruikt voor de opleiding bemiddeling.

Bij de start van de opleiding wordt een account gecreëerd voor elke deelnemer.

Waarvoor wordt het platform gebruikt?

Communicatie met de deelnemers verloopt via dit platform, via het luik 'Aankondigingen'.

Alle documentatie wordt beschikbaar gesteld via dit platform (luik 'Documentatie')

Examen:

  • deelnemers laden hun examendocumenten op (portfolio, antwoorden op examenvragen, ...)
  • de schriftelijke examens verlopen via het platform
  • de examenscores worden meegedeeld