Erkenning

I. Erkenning als bemiddelaar

Onze opleiding Bemiddeling is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Wie het universitair getuigschrift van de basismodule én een specialisatiemodule behaalde, kan een aanvraag tot erkenning als bemiddelaar bij de FBC indienen.

Op de website van de Federale Bemiddelingscommissie vindt u onder meer:

  • contactadres
  • criteria voor erkenning als bemiddelaar
  • hoe een aanvraag tot erkenning als bemiddelaar indienen.

Meer informatie

II. Erkenning als permanente vorming:

Er is een aanvraag ingediend tot erkenning van deze opleiding als permanente vorming bij de Orde van Vlaamse Balies en bij de Nationale Kamer voor Notarissen.

III. Erkenning voor Vlaams Opleidingsverlof en Brussels Educatief Verlof:

Onderwijs is een regionale materie en de toekenning van betaald educatief verlof is sinds enkele jaren toegewezen aan de regio's.

De opleiding is erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV, het vroegere Betaald Educatief Verlof) en het Brussels systeem van Betaald Educatief Verlof.
De nodige formulieren voor het aanvragen ervan worden op eenvoudig verzoek aangeleverd door Nexus of Gandaius Academy, afhankelijk van de plaats van inschrijving.

Maximale duur van het educatief verlof:

Gerelateerde inhoud