Getuigschrift

Het universitaire getuigschrift voor deelname met goed gevolg aan de opleiding één of meerdere modules wordt aangemaakt door door hetzij de Universiteit Gent, hetzij de Universiteit Antwerpen, naargelang de plaats van inschrijving, en voorzien van de handtekening van de rector en het droogzegel van de desbetreffende universiteit.

Dit getuigschrift is vereist om bij de Federale Bemiddelingscommissie een aanvraag tot erkenning als bemiddelaar in te dienen. 

Het getuigschrift wordt uitgereikt op de plechtige proclamatie.

Voorwaarden voor het behalen van het getuigschrift

  • vereiste minimale aanwezigheid tijdens de theoretische lessen: 100 uur in de basismodule, 60 uur in de module familiezaken, 30 uur is de module burgerlijke zaken, 30 uur in de module ondernemingszaken
  • tijdens de praktijklessen: 100% aanwezigheid
  • slagen voor de evaluatie