Getuigschrift

De deelnemer ontvangt het universitair getuigschrift mits voldoende aanwezigheid en het slagen in theoretische en praktische evaluaties zoals bepaald in het evaluatiereglement.
Dit universitair getuigschrift wordt ondertekend door de rector en voorzien van het droogzegel van UAntwerpen of UGent, naar gelang de plaats van inschrijving.
Het getuigschrift wordt uitgereikt op de plechtige proclamatie.

Op basis van een getuigschrift voor de basismodule én een specialisatiemodule kan bij de FBC een aanvraag als erkend bemiddelaar worden gestart. De andere voorwaarden voor deze aanvraag vindt u op de website van de FBC.

Voorwaarden voor het behalen van het getuigschrift

  • 100% aanwezigheid tijdens de lessen (evt. inhalen via bekijken van lesopnames)
  • slagen voor de evaluatie

 

Gerelateerde inhoud