Lesgevers

Opbouw   -   Praktische informatie   -   Inschrijven

Prof. dr. Joke Baeck

Joke Baeck is licentiaat in de rechten (2002) aan de Universiteit Gent met studieverblijven aan de Université de Paris X en het International Law Institute in Washington DC. Na de voltooiing van de stage als advocaat werkte zij aan een doctoraatsonderzoek over de restitutieverplichtingen na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten (Universiteit Gent, 2011). Thans is Joke Baeck als voltijds hoofddocent aan de Universiteit Gent voornamelijk actief in de vakgebieden zekerheids- en goederenrecht. Zij is auteur van tal van wetenschappelijke bijdragen in het ruime domein van het privaatrecht.

Prof. dr. Kris Bernauw

Kris Bernauw is licentiaat in de rechten (1981), criminologie (1981) en notariaat (1982) aan de Universiteit Gent en Master of Laws (air and space law) aan McGill University te Montreal (1986). Hij promoveerde tot Doctor in de rechten (1996) aan de Universiteit Gent, waar hij als hoogleraar het verzekerings- en vervoerrecht onderwijst. Als visiting professor doceerde hij onder meer te Kigali, Le Havre, Dresden, Mekelle, Kaapstad, Shanghai, Messina en Rotterdam. Hij publiceert regelmatig in het vakgebied vervoer- en verzekeringsrecht. Voor internationale organisaties vervult hij sinds 1989 consultancy opdrachten als transport facilitation expert in het Midden- en Verre Oosten en in alle windstreken van Afrika. Daarnaast is hij sedert 1981 werkzaam als advocaat aan de balie, eerst te Gent en later te Dendermonde.

Prof. dr. Karen Broeckx

Karen Broeckx promoveerde in 1995 tot Doctor in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen met het proefschrift "Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding". Zij is hoofddocent aan de Universiteit Gent in het Instituut voor Procesrecht, waar ze o.m. belast is met het vak Deontologie van de juridische beroepen. Zij was van 1986 tot eind 1999 advocaat aan de balie te Antwerpen. Sedert januari 2000 is zij magistrate, eerst rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent en sinds 2007 raadsheer in het hof van beroep te Gent. Op haar naam staan publicaties in het procesrecht en het beslag- en executierecht.

Prof. dr. Maarten Dambre

Maarten Dambre verwierf in 1986 het diploma van licentiaat in de rechten en in 2008 het diploma van Doctor in de rechten, beide aan de Universiteit Gent. Sinds 1986 is hij advocaat aan de balie te Gent, waar hij zich specialiseerde in contractenrecht, bouwrecht en vastgoedrecht. Daarnaast was hij vanaf 1987 assistent aan de Gentse rechtsfaculteit in de vakgebieden contracten- en verzekeringsrecht. Thans is hij er als hoofddocent verbonden aan het Centrum voor Verbintenissenrecht binnen de Vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht en doceert hij de opleidingsonderdelen Bijzondere overeenkomsten en Vastgoedrecht. Hij is auteur van verschillende publicaties in boekvorm en bijdragen in tijdschriften, o.m. in de domeinen van het vastgoed-, bouw- en huurrecht.

Dhr. Filip D’Hont

Filip D'Hont behaalde in 1990 het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent. Hetzelfde jaar startte hij als advocaat aan de balie te Gent. Hij volgde in 1991 de Speciale Licentie in het Boekhoudkundig Onderzoek en de Fiscaliteit aan de Vlerick School voor Management. Van 1992 tot 2010 was hij als (praktijk)assistent verbonden aan de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Gentse rechtsfaculteit. Hij publiceerde in vaktijdschriften en hield verschillende referaten, hoofdzakelijk over onderwerpen van strafprocesrechtelijke aard. Tot 2003 was hij tevens werkzaam als lesgever aan de Oost-Vlaamse Politie-Academie. Actueel is hij verbonden aan de redactie van diverse uitgaven omtrent straf(proces)recht.

Mevr. Line De Wilde

Meester Line De Wilde is licentiate in de rechten (2003) aan de Universiteit Gent en is stichtend vennoot van Charlier Advocaten. Als advocate specialiseerde zij zich in de begroting van menselijke schade. Daarbij verleent ze bijstand aan slachtoffers of verzekeraars, zowel in het kader van minnelijke medische expertises en buitengerechtelijke regelingen als in geval van behandeling voor de rechtbanken. Daarnaast is Meester De Wilde actief als deeltijds praktijkassistente binnen de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Gentse rechtsfaculteit. Zij organiseert regelmatig opleidingen voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen en is als gastdocent actief bij de West-Vlaamse Politieschool.

Prof. dr. Piet Taelman

Piet Taelman is gewoon hoogleraar aan het Instituut voor Procesrecht van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. Hij doceert er diverse opleidingsonderdelen in het vakgebied van het burgerlijk procesrecht. Na zijn studies aan voormelde instelling doctoreerde hij er in 1994 op een proefschrift over het gezag van het rechterlijk gewijsde. Deze studie werd met diverse wetenschappelijke prijzen bekroond. Daarnaast publiceert hij zeer frequent over diverse aspecten van burgerlijk procesrecht met inbegrip van het executierecht in Belgische en buitenlandse tijdschriften. Hij verzorgt de tweetalige uitgave E. Story-Scientia van het Gerechtelijk Wetboek en is redactielid van verschillende juridische tijdschriften. Voorts was hij van 1982 tot 2015 advocaat aan de balie te Gent. Van oktober 2008 tot september 2014 was hij decaan van de Gentse Rechtsfaculteit.

Prof. dr. Philip Traest

Philip Traest promoveerde in 1992 tot Doctor in de rechten op het proefschrift getiteld "Het bewijs in strafzaken". Hij is momenteel deeltijds gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en verzorgt onderwijs in de vakgebieden strafrecht en strafvordering. Daarnaast is hij advocaat aan de balie te Antwerpen. In opdracht van het Ministerie van Justitie voerde hij reeds diverse onderzoeksopdrachten uit. Hij was onder meer lid van de Commissie Strafprocesrecht (de zgn. Commissie Franchimont) en de door de huidige minister van Justitie opgerichte commissie Strafprocesrecht.. Hij is auteur van publicaties over diverse onderwerpen uit het domein van het strafrecht en de strafvordering. Hij is bovendien lid van verschillende wetenschappelijke verenigingen en van de redactie van een aantal wetenschappelijke tijdschriften.

Prof. dr. Wannes Vandenbussche

Wannes Vandenbussche is docent in het burgerlijk procesrecht. Hij studeerde rechten aan de KU Leuven en aan de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Erasmus-uitwisseling). In 2017 verdedigde hij zijn doctoraatsthesis aan de KU Leuven, die bekroond werd met de Driejaarlijkse Prijs voor Burgerlijk Procesrecht (2015-2016-2017). Vervolgens verrichtte hij postdoctoraal onderzoek als gastonderzoeker aan Yale Law School (B.A.E.F. en Fulbright fellow). Wannes is sinds 2018 advocaat aan de balie van Brussel, waar hij focust op commerciële, (buiten)contractuele en financiële geschillen. Hij is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Wannes is redactielid van meerdere juridische tijdschriften en redacteur van het deel burgerlijk procesrecht binnen de International Encyclopaedia of Laws. Hij was lid van de commissie voor de hervorming van het Belgisch bewijsrecht.

Dr. Vanessa Verdeyen

Vanessa Verdeyen verwierf in 2001 het diploma van licentiaat in de rechten en in 2009 het diploma van Doctor in de rechten, beiden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds 2002 is zij verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht (KU Leuven), momenteel als vrijwillig wetenschappelijk medewerkster. Thans is zij ook zelfstandig docent sociaal recht en zorgrecht en als docent verbonden aan de Sociale School Heverlee. Zij is auteur van verschillende publicaties in boekvorm en bijdragen in tijdschriften, o.m. in de domeinen van het socialezekerheidsrecht, het bestuursrecht en het welzijnsrecht.