Lesgevers

Opbouw   -   Praktische informatie   -   Inschrijven

Prof. dr. Joke Baeck

Joke Baeck is licentiaat in de rechten (2002) aan de Universiteit Gent met studieverblijven aan de Université de Paris X en het International Law Institute in Washington DC. Na de voltooiing van de stage als advocaat werkte zij aan een doctoraatsonderzoek over de restitutieverplichtingen na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten (Universiteit Gent, 2011). Thans is Joke Baeck als voltijds hoofddocent aan de Universiteit Gent voornamelijk actief in de vakgebieden zekerheids- en goederenrecht. Zij is auteur van tal van wetenschappelijke bijdragen in het ruime domein van het privaatrecht.

Prof. dr. Kris Bernauw

Kris Bernauw is licentiaat in de rechten (1981), criminologie (1981) en notariaat (1982) aan de Universiteit Gent en Master of Laws (air and space law) aan McGill University te Montreal (1986). Hij promoveerde tot Doctor in de rechten (1996) aan de Universiteit Gent, waar hij als hoogleraar het verzekerings- en vervoerrecht onderwijst. Als visiting professor doceerde hij onder meer te Kigali, Le Havre, Dresden, Mekelle, Kaapstad, Shanghai, Messina en Rotterdam. Hij publiceert regelmatig in het vakgebied vervoer- en verzekeringsrecht. Voor internationale organisaties vervult hij sinds 1989 consultancy opdrachten als transport facilitation expert in het Midden- en Verre Oosten en in alle windstreken van Afrika. Daarnaast is hij sedert 1981 werkzaam als advocaat aan de balie, eerst te Gent en later te Dendermonde.

Prof. dr. Karen Broeckx

Karen Broeckx promoveerde in 1995 tot Doctor in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen met het proefschrift "Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding". Zij is hoofddocent aan de Universiteit Gent in het Instituut voor Procesrecht, waar ze o.m. belast is met het vak Deontologie van de juridische beroepen. Zij was van 1986 tot eind 1999 advocaat aan de balie te Antwerpen. Sedert januari 2000 is zij magistrate, eerst rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent en sinds 2007 raadsheer in het hof van beroep te Gent. Op haar naam staan publicaties in het procesrecht en het beslag- en executierecht.

Dhr. Bart Cattoir

Bart Cattoir behaalde in 1984 het diploma van licentiaat in de Rechten, waarna hij aan de slag ging als advocaat aan de balie te Gent. In 2000 maakte hij de overstap naar de magistratuur, eerst als substituut-procureur des konings te Gent, daarna als rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde om, in 2005, te promoveren tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen. Hij was tevens van 1985 tot 1989 assistent aan de Gentse rechtsfaculteit en hij is er sinds 2005 academisch consulent. Hij heeft meerdere publicaties over het bewijsrecht op zijn naam.

Prof. dr. Ignace Claeys

Ignace Claeys is hoofddocent aan de Gentse rechtsfaculteit en doceert er Verbintenissenrecht, European Contract Law en Grondige studie contractenrecht. Daarnaast is hij sinds 2001 ook actief als advocaat en is hij sinds 2007 partner bij het advocatenkantoor Eubelius te Brussel. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam in het domein van het contracten- en aansprakelijkheidsrecht en geeft hierover regelmatig voordrachten. Hij promoveerde in 2002 over samenhangende overeenkomsten en voordien studeerde hij in Duitsland en behaalde hij een Master of Laws aan de University of Chicago.

Dhr. Arsène Colpaert

Arsène Colpaert behaalde in 1985 het diploma van licentiaat in de rechten. Hetzelfde jaar werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1998 stapte hij over naar de magistratuur: hij werd rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. In 2006 promoveerde hij tot raadsheer in het hof van beroep te Gent, eerst belast met de familiekamer, maar sinds 2008 met privaatrechtelijke bouwgeschillen, overheidsaansprakelijkheid en burgerlijke milieu- en stedenbouwzaken. Sinds 2013 zetelt hij er ook in de beslagkamer.

Prof. dr. Maarten Dambre

Maarten Dambre verwierf in 1986 het diploma van licentiaat in de rechten en in 2008 het diploma van Doctor in de rechten, beide aan de Universiteit Gent. Sinds 1986 is hij advocaat aan de balie te Gent, waar hij zich specialiseerde in contractenrecht, bouwrecht en vastgoedrecht. Daarnaast was hij vanaf 1987 assistent aan de Gentse rechtsfaculteit in de vakgebieden contracten- en verzekeringsrecht. Thans is hij er als hoofddocent verbonden aan het Centrum voor Verbintenissenrecht binnen de Vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht en doceert hij de opleidingsonderdelen Bijzondere overeenkomsten en Vastgoedrecht. Hij is auteur van verschillende publicaties in boekvorm en bijdragen in tijdschriften, o.m. in de domeinen van het vastgoed-, bouw- en huurrecht.

Dhr. Filip D’Hont

Filip D'Hont behaalde in 1990 het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent. Hetzelfde jaar startte hij als advocaat aan de balie te Gent. Hij volgde in 1991 de Speciale Licentie in het Boekhoudkundig Onderzoek en de Fiscaliteit aan de Vlerick School voor Management. Van 1992 tot 2010 was hij als (praktijk)assistent verbonden aan de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Gentse rechtsfaculteit. Hij publiceerde in vaktijdschriften en hield verschillende referaten, hoofdzakelijk over onderwerpen van strafprocesrechtelijke aard. Tot 2003 was hij tevens werkzaam als lesgever aan de Oost-Vlaamse Politie-Academie. Actueel is hij verbonden aan de redactie van diverse uitgaven omtrent straf(proces)recht.

Mevr. Inge Geers

Inge Geers promoveerde in 1991 tot licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Tot 2009 was zij er als assistente verbonden aan de Vakgroep Burgerlijk Recht. Zij verzorgde diverse publicaties op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht en de vergoeding van slachtoffers van verkeersongevallen. Sinds 1991 is zij ook advocaat aan de balie te Gent, waar zij zich specialiseerde in handelsrecht, aansprakelijkheidsrecht en verzekeringen.

Prof. dr. Piet Taelman

Piet Taelman is gewoon hoogleraar aan het Instituut voor Procesrecht van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. Hij doceert er diverse opleidingsonderdelen in het vakgebied van het burgerlijk procesrecht. Na zijn studies aan voormelde instelling doctoreerde hij er in 1994 op een proefschrift over het gezag van het rechterlijk gewijsde. Deze studie werd met diverse wetenschappelijke prijzen bekroond. Daarnaast publiceert hij zeer frequent over diverse aspecten van burgerlijk procesrecht met inbegrip van het executierecht in Belgische en buitenlandse tijdschriften. Hij verzorgt de tweetalige uitgave E. Story-Scientia van het Gerechtelijk Wetboek en is redactielid van verschillende juridische tijdschriften. Voorts was hij van 1982 tot 2015 advocaat aan de balie te Gent. Van oktober 2008 tot september 2014 was hij decaan van de Gentse Rechtsfaculteit.

Prof. dr. Philip Traest

Philip Traest promoveerde in 1992 tot Doctor in de rechten op het proefschrift getiteld "Het bewijs in strafzaken". Hij is momenteel deeltijds gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en verzorgt onderwijs in de vakgebieden strafrecht en strafvordering. Daarnaast is hij advocaat aan de balie te Antwerpen. In opdracht van het Ministerie van Justitie voerde hij reeds diverse onderzoeksopdrachten uit. Hij was onder meer lid van de Commissie Strafprocesrecht (de zgn. Commissie Franchimont) en de door de huidige minister van Justitie opgerichte commissie Strafprocesrecht.. Hij is auteur van publicaties over diverse onderwerpen uit het domein van het strafrecht en de strafvordering. Hij is bovendien lid van verschillende wetenschappelijke verenigingen en van de redactie van een aantal wetenschappelijke tijdschriften.

Dr. Vanessa Verdeyen

Vanessa Verdeyen verwierf in 2001 het diploma van licentiaat in de rechten en in 2009 het diploma van Doctor in de rechten, beiden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds 2002 is zij verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht (KU Leuven), momenteel als vrijwillig wetenschappelijk medewerkster. Thans is zij ook zelfstandig docent sociaal recht en zorgrecht en als docent verbonden aan de Sociale School Heverlee. Zij is auteur van verschillende publicaties in boekvorm en bijdragen in tijdschriften, o.m. in de domeinen van het socialezekerheidsrecht, het bestuursrecht en het welzijnsrecht.