Bemiddeling

Bemiddeling is niet enkel een methode van werken. Fundamenteel betreft het een conceptuele benadering van een probleemveld. Bemiddeling vergt dus vorming. Deze vorming omvat kennis van de complexiteit van de bemiddeling, afhankelijk van de contexten waarin bemiddeling plaatsvindt.

Bemiddeling omvat vaardigheden in het realiseren van overleg tussen partijen, begrijpen van verschillende verhalen en van de verschillende wijzen waarop mensen naar een situatie kijken. Ze omvat attitudes die refereren naar de basishouding van een bemiddelaar: openheid, verbeeldingskracht en inlevingsvermogen.

Vanuit dit concept wordt een multidisciplinaire, wetenschappelijk verantwoorde en praktijkgerichte opleiding in bemiddeling aangeboden. En na afloop wordt ook voorzien in de nodige nascholingsmomenten.

Opgelet: het aantal plaatsen voor de opleiding bemiddeling is beperkt!

Opleiding Bemiddeling (PEV)

2019-2020

Nascholing Bemiddeling