Uitstroommodule bemiddeling in burgerlijke & handelszaken 2019-2020

Elke lesdag start met een casus uit een bepaald domein en van daaruit wordt de theorie gebracht door een inhoudelijk expert. Tegelijkertijd (of aansluitend) wordt de bemiddelingsprocedure doorlopen met de trainer-bemiddelaar.

Er is ook aandacht voor een caucus, bemiddeling met aanwezigheid van de advocaten, bemiddeling met meerdere onderhandelaars, bemiddeling met aanwezigheid van deskundigen.

Ten slotte brengt professor Verbist nog een kort luik over de bemiddeling in burgerlijke en handelszaken in internationale context, waarna een laatste bemiddelingsoefening volgt met de eigen trainer(s).

Gewijzigd lesplan te GENT n.a.v. de coronamaatregelen !

A. Online lessen theorie - te bekijken vanaf (wellicht) 15-08-2020:

 • Casus woninghuurgeschil (A. Van Oevelen)
 • Casus arbeidsgeschil in besturen/organisaties (T. Van den Calseyde)
 • Casus commercieel geschil (L. Demeyere)
 • Bemiddelen in internationale context (H. Verbist)

B. Trainingslessen

Locatie: leslokaal VCOK, Raas van Gaverestraat 67a, 9000 Gent

 • 05-09-2020 (09.30-12.30u): training gebaseerd op casus woninghuurgeschil (VCOK)
 • 05-09-2020 (13.30-16.30u): training gebaseerd op casus arbeidsgeschil in besturen/organisaties (VCOK)
 • 10-09-2020 (09.30-16.30u): Casus burengeschil (M. Heymans & VCOK)
 • 12-09-2020 (09.30-12.30u): training gebaseerd op casus commercieel geschil (VCOK)
 • 12-09-2020 (13.30-16.30u): training gebaseerd op bemiddelen in internationale context (VCOK)
 • 17-09-2020 (09.30-16.30u): Casus onderwijsgeschil (J. Fiers & VCOK)

Gewijzigd lesplan te ANTWERPEN n.a.v. de coronamaatregelen !

Lesplan te Antwerpen

A. Online lessen theorie - te bekijken vanaf (wellicht) 15-08-2020:

 • Casus woninghuurgeschil (A. Van Oevelen)
 • Casus arbeidsgeschil in besturen/organisaties (T. Van den Calseyde)
 • Casus commercieel geschil (L. Demeyere)
 • Bemiddelen in internationale context (H. Verbist)

B. Trainingslessen

Locatie: leslokaal te bepalen, Stadscampus UA, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

 • datum te bepalen: Inleiding
 • 21-08-2020 (13-19u): Casus onderwijsgeschil (J. Fiers & T&O)
 • 28-08-2020 (13-19u): Casus burengeschil (M. Heymans & T&O)
 • 11-09-2020 (???): training gebaseerd op casus woninghuurgeschil (T&O)
 • 11-09-2020 (???): training gebaseerd op casus arbeidsgeschil in besturen/organisaties (T&O)
 • 25-09-2020 (???): training gebaseerd op casus commercieel geschil (T&O)
 • 25-09-2020 (???): training gebaseerd op bemiddelen in internationale context (T&O)

Feedback bij het eindwerk

Indien dit de enige uitstroommodule is die men volgt, is individuele feedback mogelijk (op afspraak met de trainer).

Leslokalen en routebeschrijvingen