Uitstroommodule bemiddeling in ondernemingszaken 2020-2021

Elke lesdag start met een casus uit een bepaald domein en van daaruit wordt de theorie gebracht door een inhoudelijk expert. Tegelijkertijd (of aansluitend) wordt de bemiddelingsprocedure doorlopen met de trainer-bemiddelaar.

Er is ook aandacht voor een caucus, bemiddeling met aanwezigheid van de advocaten, bemiddeling met meerdere onderhandelaars, bemiddeling met aanwezigheid van deskundigen.

Lesplan te GENT

  • 22-04-2021 (10-16.30u): Casus internationale commerciële bemiddeling (H. Verbist & VCOK)
  • 20-05-2021 (10-16.30u): Casus intellectueel recht (E. Van Zimmeren & VCOK)
  • 10-06-2021 (10-16.30u): Casus ondernemingsrecht/verzekeringsrecht (P. Vandendriessche & VCOK)
  • 17-06-2021 (10-16.30u): Casus vennootscshapsrecht (R. Houben & VCOK)
  • 24-06-2021 (10-16.30u): Casus bemiddelen in arbeidsrelaties (Vialogos & VCOK)

Eindwerk

Afhankelijk van de uitstroommodules waarvoor men is ingeschreven, is een eindwerk vereist. Dit wordt beslist door de trainer.

Individuele feedback op het ingediende eindwerk is mogelijk, na afspraak met de trainer.

Meer informatie: