Opleiding Bemiddeling

Algemene informatie over de opleiding bemiddeling

Bemiddeling is niet enkel een methode van werken.

Elke bemiddeling impliceert bepaalde filosofische, ethische, psychologische en pedagogische inzichten en uitgangspunten. De explicitering van deze inzichten en de ontwikkeling van een samenhangende theorievorming is noodzakelijk om de rol van de bemiddelaar te kunnen begrijpen en een coherente bemiddelingspraktijk te kunnen ontwikkelen.

Vanuit dit concept wordt een multidisciplinaire, wetenschappelijk verantwoorde en praktijkgerichte permanente vorming in bemiddeling aangeboden.

Deze vorming geeft zicht op de complexiteit van bemiddeling, afhankelijk van de contexten waarin bemiddeling plaatsvindt. Een bemiddelaar helpt mensen onderhandelen. De vorming richt zich op het leren beheren van onderhandelingen tussen partijen, begrijpen van verschillende verhalen en van de verschillende wijzen waarop mensen naar een situatie kijken..

Onze opleiding bemiddeling geeft een aanbod van een basismodule en twee uitstroommodules, die desgewenst afzonderlijk kunnen gevolgd worden (zie Inschrijving en inschrijvingsgeld). Terwijl de basismodule de grondslag vormt voor de nodige kennis en vaardigheden van de bemiddelaar, bieden de uitstroommodules contextgebonden specialisaties aan in ofwel familiezaken ofwel burgerlijke en handelszaken. In deze modules worden de lesgevers vaak bijgestaan door praktiserende bemiddelaars.

Voor wie de erkenning als bemiddelaar al heeft bekomen en bijscholing wenst te bekomen (o.m. tot behoud van de erkenning) wordt verwezen naar de pagina's over de Nascholing bemiddeling.